Община Поморие продължава да нарушава законите и да пречи на бизнеса

Община Поморие и нейното ръководство са рекордьори по наложени актове от Държавна агенция финансова инспекция за погазване на законите в България. Кметът на Поморие от ГЕРБ Иван Алексиев е разследван от специализираната прокуратура. Общината е въвлечена в съдебна спирала от купища дела, които се обезпечават с парите на данъкоплатците. Всичко това, обаче, по никакъв начин не променя порочния начин на управление на институцията. Чувството за безнаказаност у властимащите на местна почва продължава да нараства поради липсата на ефективни действия от страната на МВР, съд и прокуратура, което говори за огромна корупция в държавния апарат и трите власти и създава у гражданите усещането за безпомощност и безперспективност.

Поредният пример за погазване на закон от Община Поморие са условията за кандидатстване в публични търгове. За участие в процедурите е посочено като изискване към юридическите лица да предоставят удостоверение за актуално състояние по Закона за търговския регистър (ЗТР). /тук/. Това изискване от Община Поморие към фирмите, обаче, противоречи на Закона за търговските регистри. Чл. 23, ал. 1 от ЗТР гласи: „Агенцията определя единен идентификационен код, наричан по-нататък „ЕИК“, задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, юридическите лица с нестопанска цел и техните клонове, клоновете на чуждестранните юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра, както и в случаите по глава втора „а“.
Алинея 6 на същата разпоредба е изрична: „Ако е посочен идентификационен код, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и представянето на актове, обявени в търговския регистър. Забраната се прилага и за възложителите по чл. 5 от Закона за обществените поръчки, които са извън тези, изброени в изречение първо.“

Въпреки разпоредбите на закона, от години Община Поморие допълнително затруднява, губи времето и ощетява финансово юридическите лица, решили да участват в търгове, изисквайки незаконосъобразно от тях предоставяне на удостоверение за актуално състояние. Ако това досега се е дължало на некомпетентността на раздутия общински щат, попълнен от роднини и приятели, то сега членът и алинеята от ЗТР са посочени. Остава да бъдат приложени и служителите сами да си набавят удостоверение за актуално състояние на юридическите лица, за което им се плаща от данъкоплатците на община Поморие и каквото е изискването на закона. Или най-добре да бъдат уволнени поради некадърност, мързел и незнание.

А дали Община Поморие обича да спазва законите и иска бизнесът в общината да се развива е въпрос, чийто отговор всички знаят – „НЕ!“ Пресен пример за това е личната намеса на кмета на Поморие срещу инвеститор на асфалтосмесител в Ахелой. Благодарение на усилията на местния властелин, под претекст развитие на туризма в превърнатия в коптор град, гражданите на община Поморие в момента плащат в пъти по-скъп асфалт и транспортни разходи за извозването му. А улиците на Ахелой са все още разбити и в голямата си част неасфалтирани.