Корупцията, дефицитът на кадри и лошото качество на образованието гонят инвеститорите от България

Инвестиционната активност в България е в застой

Условията за бизнес не са се влошили драстично през 2017 г., но няма и никакво подобрение. България е член на ЕС вече 11 г., но е последна по доходи, дял от БВП на глава от населението и стандарт на живот. Производителността трябва да нараства с поне 4% годишно през следващите 25 години, ако България иска да догони средните за ЕС нива на доходи, според Световната банка.

Корупцията, дефицитът на кадри, слабата правна система и непрозрачността на обществените поръчки са основните причини за апатията в българската икономика. Липсата на кадри е проблем много остър, като той се усложнява още повече от лошото качество на българското образование. Трудно забележим е напредъка в борбата с корупцията и общата престъпност в страната ни. А по отношение на правната сигурност и върховенството на закона, има още доста да се направи. Същото се отнася и за прозрачността на обществените поръчки. Логично и нагласите на инвеститорите за преки инвестиции в българската икономика не са никак оптимистични.

Румен Гълъбинов