Къде отиватг печалбите на банките? Ами…в чужбина

Големите банките вече изплащат дивиденти от нетната си печалба.

Българските банки обаче се въздържат. В целия сектор, чиято печалба за миналата година беше близо 1.1 млрд. лв., само дивидентът, раздаден от двете най-големи банки, е малко над половин милиард лева (560.7 млн. лв.). Цялата печалба за миналата година са изплатили на акционерите си Уникредит Булбанк и Банка ДСК. Близо 300 млн. лева отиват за Италия, 260 млн – за Унгария, 60 млн лева отиват в Гърция, 43 млн. лева – за Франция.

Когато някои казват, че е добре държавата България да създаде нови банки, те имат предвид поне две неща. Първо, печалбите на тези банки остават в българския бюджет и второ, със собствени държавни банки страната ни може да противодейства на високи картелни лихви. А сега какво, банките в България взимат от българските граждани и от българските фирми милионните си печалби и ги изнасят да работят за по-богатите чужди икономики.

Което на пук на всякаква логика може и да е добре. Защото родният банкер по правило е алчен и безскрупулен. И вместо дивиденти и пари в икономиката е по-вероятно да изпразни джобовете на вложителите и акционерите си.

Справка-КТБ.

Та май е по-добре е печалбата от парите ни да отива зад граница, но влоговете да са сигурни…