Посмали Вова !

В.Путин:

Что касается встречи с Премьер-министром Болгарии, то я уже содержание пересказал. Мы говорили очень подробно, в том числе и по сотрудничеству в области энергетики. Хорошо известно в Болгарии, наверное, что только одна наша компания «Лукойл» проинвестировала свыше трех миллиардов долларов. Девять процентов болгарского ВВП складывается за счет деятельности российского оператора; 25 процентов доходной части бюджета Болгарии формируется за счет деятельности только одной российской компании. Мне кажется, это о многом говорит.

http://xn--h1akeme.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E/

снимка : http://путин.ru-an.info

Националните Интереси на България

 

Дискусията по-горе достатъчно ясно очертава интересите на България в тази ситуация. Нека обобщим и основните основания за загриженост.

 

Независимост от чуждо влияние. България е под влиянието на “геополитическите” лостове, който по определение действа не само срещу икономическите й интереси, но и срещу самата и независимост на страната.  Българското правителство би трябвало да разгледа дейността на Лукойл не изолирано, а в контекста на цялостната енергийна свръх-зависимост, включително, но не само енергийна, от Русия.

 

Пазарна конкуренция. Не-конкурентната позиция и поведение на Лукойл дългосрочно увеличават цените на горивата в България, намаляват разполагаемия доход на гражданите, и потискат конкурентноспособността на фирмите.  Отсъствието на конкурентно предлагане е огромен недостатък на българската икономика, вероятно отсъпващ само на проблемите на България в налагането на ред и законнност.

 

Плащане на данъци. Свръх-печалбите на Лукойл от дейността му в България се изнасят изцяло извън страната. За повече от 15 години дейност в България групата отчита само загуби. Още по-тревожно, непълното измерване на нефтопродукти позволява значително подценяване на местните продажби на горива. Съвсем вероятно е да не се начисляват всички дължими ДДС и акцизи, които съставляват огромната част от крайната цена на горивата.  По този начин, българските граждани, фирми, и правителство субсидират и без това силно печелившата дейност на Лукойл.

 

Технологични аспекти. В интерес на Българското общество е новите собственици да имат значителен експлоатационен и технологичен опит, и да не заобикалят правилата, включително по отношение на опазване на околната среда.  Досега, въпреки широко разтръбената много-милиардна модернизация Лукойл не е намалил замърсяването от рафинерията си в България, което изглежда се дължи на спестяване на някои части от придобитото и инсталирано оборудване.

 

В заключение, националният интерес на България е всичко това да престане- http://bulgariaanalytica.org/2016/12/20/%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0/

Свободен автор – Философът