Бургаските младежи са готови да приемат бежанци и мигранти в своята общност

Младежите от Бургас не считат бежанците и мигрантите за заплаха и са готови да ги приемат за свои съграждани, съученици, приятели. Това доказва допитване, извършено в различни бургаски училища в началото на месец юни.  Анкетирани са общо 100 ученици. 65 % от тях изразяват положително отношение  към интеграцията на бежанците у нас, едва 28 % считат бежанците за заплаха. 7% са предпочели да се въздържат от заемане на позиция по този въпрос.

На въпроса „Бихте ли приели бежанци за съседи или съученици?“ преобладават отговорите :„Да, защото и те са хора като нас“, „Всеки един от нас би могъл да стане бежанец“,  „И те имат правото да живеят нормално“, „Трябва да си помагаме взаимно“.

Страхът за сигурността е основният мотив при отговорите, изразяващи отрицателно отношение – младежите са повлияни от медийни внушения, представящи мигрантите като агресори и дори атентатори.

Анкетата сред бургаските учениците е част от проект на Сдружение с нестопанска цел „Хоризонти” и Български фонд за жените. В рамките на проекта на 29 май т.г. се проведе междуучилищна работилница „Какво е да си бежанец?”, в която се включиха ученици от училищата „Св. Св. Кирил и Методий”, „Братя Миладинови”, „П. Р. Славейков” и „Любен Каравелов”. Чрез специално подготвена ролева игра младежите  влязоха в различни образи, пресъздадоха различни модели на поведение в ситуации, възможни в реалния живот и изразяващи различно поведение и отношение спрямо бежанците. Последва дискусия, от която стана ясно, че в процеса на подготовката за участие в междуучилищната работилница младите хора са добили представа за живота на бежанците,  какви са чувствата им,  към какво се стремят. Участниците в уъркшопа са преосмислили отношението си към бежанците, осъзнали са, че това са уязвими хора, които се нуждаят от подкрепа и вече са готови да ги приемат в своята общност.

Настоящaтa публикация стана възможнa благодарение на финансовата подкрепа на Български фонд за жените.