Прецакаха гадно кака Гинка за ЧЕЗ, бързо да изЧЕЗва!

 След като КЗК забрани на „Инерком“ да купи активите на чешката компания, вероятно управляващите пак ще обърнат „плочата“ за АЕЦ „Белене“

КЗК забрани „Инерком“ да купи ЧЕЗ. Решението беше публикувано на сайта на комисията, съобщава Нова телевизия.

В него се казва: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрани придобиването на контрол от страна на „Инерком България“ ЕАД върху „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД, „Бара Груп“ ЕООД.

В процеса на проучване комисията установи, че е налице хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в концентрацията на пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи. Също така сделката поражда и вертикални ефекти на пазарите, разположени надолу по веригата, а именно: пазарите на разпределение на електрическа енергия, на снабдяване/доставка на електрическа енергия, на търговията с електрическа енергия и на свързаните с търговията услуги по координиране на балансиращи групи, пише още в решението.

На пазара на разпределение и снабдяване/доставка на ел. енергия придобиваната група е с естествено монополно положение за територията, определена в издадените й лицензии за осъществяване на тези дейности. Паралелно, ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД формират съществен пазарен дял на база търгувани количества ел. енергия на свободния пазар, казват от КЗК.

Въз основа на цялостния анализ може да се заключи, че предвид вертикално интегрираната придобивана група ЧЕЗ, която разполага със стабилен финансов ресурс и опит в електроенергийния сектор, се създават предпоставки нотифицираната сделка да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група. С оглед широкия обхват от дейности на придобиваните дружества и тяхното значение за електроенергийната система на България, е налице основание да се приеме, че настоящата концентрация е от стратегическо значение за страната, като потенциалните ефекти от нея биха имали пряко отражения на националната сигурност. Комисията счита, че наличието на съществени вертикални ефекти ще доведе до значително предимство на участниците в концентрацията пред техните конкуренти, което от своя страна би възпрепятствало ефективната конкуренция на анализираните пазари, се казва в заключението на комисията.

В позиция до медиите от „Инерком“ заявиха, че са изненадани от решението на КЗК. Дружеството внимателно ще анализира мотивите за това решение и в следващите дни ще обяви становището си във връзка със забраната.

„По отношение на решението на КЗК, нека е ясно, че ние сме правова държава и всяка институция действа спрямо нейните компетентности. КЗК е взела решение, което е мотивирано. Ние няма какво да коментираме по тази тема”, коментира от своя страна енергийният министър Теменужка Петкова.

„Откакто избухна скандалът с ЧЕЗ парламентарната група на БСП последователно и аргументирано изразяваме съмнение, че тази сделка не отговаря на българските закони. Днес имаме първото потвърждение за това”, заяви народният представител от „БСП за България“ Крум Зарков.

Ако решението на КЗК не бъде някак си отменено, управляващите може отново да обърнат „плочата“ за проекта АЕЦ „Белене“. За да се строи нова централа, някой трябва да има полза. Всички знаят кой наднича зад кака Гинка. Дали той ще има изгода от още една АЕЦ, ако не може негови хора да вземат активите на ЧЕЗ? Едва ли.