Доклад на ЕК : Съществено влошаване на медийната среда в България през последните години

“Международните наблюдатели отбелязаха съществено влошаване на медийната среда в България през последните години, като българският медиен сектор се характеризира с непрозрачна собственост и слабо прилагане на журналистическите стандарти. Това положение се отразява върху качеството на обществения дебат и следователно поражда риск от ограничаване на достъпа на обществеността до информация поради ограничения брой независими източници.

Медийната среда е от особено значение за независимостта на съдебната властна фона на целенасочени атаки срещу съдии в някои медии, свързани с непрозрачни интереси и трудности при намирането на ефективни средства за правна защита. Висшият съдебен съвет играе ключова роля в защитата на съдебната власт и отстояването на нейната независимост срещу подобни атаки.

В по-общ план способността на медиите и на гражданското общество да търсят отговорност на властващите в плуралистична среда, свободна от натиск, представлява важна основа за осъществяването на реформите, обхванати от МСП, и като цяло е основа за по-добро управление”, пише в доклада на ЕК.

Мдаа … А във всички останали точки се чувства една „ишиасна“ болка и една вълнуваща люксембургска целувка по челото на един десен милиционер – премиер на Герберландия …

Затваряйте еврокочината !

Свободен автор – Философът