Европа ни хока заради корупцията и влошаването на медийната среда

Трябват още резултати, пише в Евродоклада за България

Европейската комисия отчита значително влошаване на медийната среда през последните години, което създава риск от ограничаване на достъпа на обществото до информация. Това може да има негативен ефект върху независимостта на съдебната система чрез целенасочени атаки срещу магистрати в някои медии, пише в новият доклад на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка. С него се оценява състоянието на съдебната система и борбата с престъпността у нас, съобщава бТВ.

Комисията счита, че българските власти полагат усилия за изпълнение на препоръките от предходни доклади, като в три от шестте следени показателя (за независимостта на съдебната власт, законодателната рамка и борбата с организираната престъпност) има достатъчен прогрес, за да се приеме, че те са временно „затворени” по пътя към отмяната на механизма, което в Брюксел смятат, че може да стане в рамките на мандата на тази комисия. За тази цел обаче е необходим напредък по отношение на продължаващата реформа на съдебната система, независимостта от политическо влияние на разследванията за корупция на високо ниво и пресичането на корупционните практики особено по границите и в управлението.

В доклада изрично се уточнява, че ще се следи дали поетите ангажименти и в „затворените“ три области се изпълняват. Очакват се окончателни присъди по дела за корупция, а работата на новите звена за борба с тези престъпления ще бъде обект на допълнителен мониторинг.

Според комисията силните и независими медии заедно с обществото са крайъгълен камък за затвърждаване на реформите, изисквани по линия на мониторинга.

„България трябва да продължи да показва конкретни резултати, за да се консолидира прогресът преди края на мандата на комисията”, пишат от ЕК. От документа става ясно, че България ще бъде обект на поне още един евродоклад.

„Заключението на доклада е, че сме се справили с препоръките в 3 от 6-те области. Това означава, че останалите 3 области все още съдържат препоръки, които не са изпълнени, каза юристът Васил Стойнов в предаването по Нова телевизия „Плюс-минус. Коментарът след новините“.

„Отпадането на този механизъм би значели, че всички проблеми в нашата съдебна система вече не са налице”, коментира Стойнов.