Една лъжа, липса на стабилност и малко телевизионна мистика

https://www.svobodnaevropa.bg/a/29720562.html?fbclid=IwAR1L2MMMz-UxtOch_b84eJFBNXp-BHBXbuJ7Q1YRlqftUISVl8HTNZHPizw