Илиян Василев: Контрабанда срещу монопол – двойния удар срещу потребителите

Ilian Vassilev

От едната страна, Валентин Златев и групата на „картела“ /ефект върху потребителя – 1 милиард лева годишно повече/, от другата групата на контрабандистите /по Златев също такава сума ограбват/ и по средата плащащият потребител. А държавата отсъства.