Заедно можем да защитим природата за хората, а не за бизнес интереси!

Ska Keller

Преди една година се присъединих към протестиращите в ирин, България. Там правителството искаше да отвори вратата за разширяване на ски курорт и ефективно да унищожи една от последните природни гори в Европа. Сега, 12 месеца по-късно, върховният съд на България се произнесе в подкрепа на онези, които изразиха исканията си за #SavePirin, в подкрепа на опазването на околната среда вместо на икономическите интереси на малцина привилегировани . Изключително съм щастлива от това решение и поздравявам хилядите протестиращи и ПП Зелените, българските зелени. Заедно можем да защитим природата за хората, а не за бизнес интереси!

We won on Pirin!

One year ago, I joined protesters in #Pirin, Bulgaria. There, the Government wanted to open the door to extend a ski resort and effectively destroy one of Europe´s last natural forests. Now, 12 months later, Bulgaria’s Supreme Court has ruled in favour of those who voiced the demands to #SavePirin, in favour of protecting the environment instead of economic interests of a privileged few. I am extremely happy about this decision and congratulate the thousands of protestors and Зелените, the Bulgarian Greens. Together, we can claim our natural spaces back for the people rather than business interests!Преди една година се присъединих към протест в #Пирин, България. Там правителството искаше да отвори вратата за разширение на ски курорт и ефективно да унищожи една от последните стари гори на Европа. Сега, 12 месеца по-късно, Върховният административен съд на България отсъди в полза на онези, които гласно изразиха тези притеснения. В полза на опазването на природата, вместо в полза икономическите интереси на неколцина привелигеровани. Аз съм изключително щастлива от това съдебно решение и поздравявам хилядите протестиращи и ПП Зелените Заедно ние се борим за връщане на природните зони от олигархията към хората!

Публикувахте от Ska Keller в Сряда, 16 януари 2019 г.