Градският съд остана без зампредседатели, всички подадоха оставка

Всички заместник-председатели на Софийския градски съд са подали оставка. Това става дни, след като новият председател на съда Алексей Трифонов встъпи в длъжност.

Оставки са депозирали Десислава Попколева, Даниела Борисова и Албена Ботева.

Попколева беше и.ф. шеф на СГС от над една година, почти веднага, след като Калоян Топалов подаде оставка през октомври 2017 г. Тя е ръководител на Гражданското отделение – въззивни състави.

Даниела Борисова пък ръководи Наказателното отделение и разглежда искания по Закона за специалните разузнавателните средства.

Албена Ботева е шеф на Гражданското отделение.

И трите оставки са депозирани във Висшия съдебен съвет и бяха предложени за включване като допълнителни точки в днешния дневен ред на Съдийската колегия. Но няма да бъдат разгледани днес. Мнозинството от колегията реши да отложи решаването на този въпрос. Драгомир Кояджиков призова колегите си да не обезкървяват СГС, както и да дадат шанс на новия председател Алексей Трифонов да формира свой екип.

При гласуването четирима кадровици искаха оставките да бъдат обсъдени днес, а седем бяха против. Така решението на колегията по тях се отлага във времето.