Даниел Божинов : „Да се твърди, че това не е бойно отровно вещество си е чиста цацаровска лъжа.“

Daniel Bojilov

Продължавам да слушам всякакви хора, които се изказват като експерти по темата с какво е отровен Гебрев, с какво е отровен Скрипал и т.н. Чувствам се длъжен в случая да поясня две неща.

В света съществуват много видове отрови било като вещества, било като съединения, които се ползват в редица области – медицина, земеделска защита, фармация, химическа промишленост и т.н. Разликата между тях и това едно вещество да се класифицира като бойно отровно вещество и да попадне в забранителния списък на Конвенцията за борба с химическото оръжие е това вещество (или съединения) да е лабораторно синтезирано като то няма никакво или почти никакво друго приложение освен отравяне на хора (т.е използването му като бойно отровно вещество) или ползването му за прекурсор за производство на такива съединения.

Второто важно нещо е, че отровни вещества и съединения могат да се разработват и да се тества тяхното предназначение в други области за фармацевтични, медицински и други цели, но производството на повече от 100 грама на година задължително трябва да бъде декларирано в ОЗХО. Неизпълнението на това задължение се счита за разработване на химическо оръжие и се санкционира по Конвенцията за борба с химическото оръжие.

При положение, че при отравянето на Гебрев, сина му и директора на ЕМКО се установява и от българската и от финландската лаборатория наличието на фосфорорганични вещества в изследванията, плюс още един неизвестен агент и практически не може да се определи с какво точно са отровени, но се твърди, че това не е бойно отровно вещество си е чиста цацаровска лъжа.

Фейсбук

колаж : Valdes Radev

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!