Когато падне мъгла или капакът на котела с л@йната се затвори

В Бургас е паднала мъгла и това е чудесен повод да разберем какво всъщност дишаме …

Вижте и размислете !

Наднормено замърсяване с над 4 пъти – 206 mg/m3 …

Е, разбрахте ли ?! Мъглата ли е причината за наднорменото замърсяване или котела с л@йната от химии и ФПЧ бълващи от промишлените комини ?!

Свободен автор – Философът

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!