Местният парламент в Бургас е доволен от работата на омбудсмана Тодор Стамболиев

Общинските съветници на Бургас приеха без забележки днес работата на обществения посредник Тодор Стамболиев. Без „въздържали се“ и „против“, с 42 гласа те казаха „за“ свършеното от него през 2018 г.

През 2018 година 560 граждани са потърсили съдействие за решение на своите проблеми от общинския омбудсман Стамболиев. От негово име са подадени  358 писмени жалби и са изготвени 217  писма, отговори и становища.  В работата му не присъстват неприключени казуси, като 523 от проблемите са решени в срок, а 37 са пресрочени поради забавен отговор от страна на кореспондента по тях.

През изминалата година най-голям брой сигнали и жалби от граждани са постъпили относно областите “Здравеопазване, ТЕЛК, НЕЛК“ и „Социални дейности“.  Работено е общо по 41 такива жалби.

Хората с увреждания и днес продължават да бъдат изолирани, трудно, а понякога и невъзможно им е да излязат извън домовете си, както поради недостъпната архитектурна среда, така и поради липсата на адекватни услуги за социално включване. Често поставяните  въпроси на гражданите са в причинно-следствена връзка с безпаричието и липсата на работа за хора пред пенсионна възраст, отчита омбудсманът на Бургас.

На второ място по брой подадени сигнали и жалби се нареждат области „Благоустройство и строителство“, „Устройство на територията“ и „Незаконно строителство“. Работено е по  39  регистрирани жалби.

В  област “Етажна собственост“ е работено по 34 жалби, а в област „Транспорт, паркинги, улици“ е работено общо по 32 жалби.

„И тази година бях посещаван от граждани от различни близки до Бургас общини – подадени общо 62 бр. жалби. Приемах и продължавам да приемам всички граждани, независимо дали поставеният от тях проблем е в териториалната ми компетентност, защото забелязвам, че „подхвърлянето на горещия картоф“ и отлагане на решаване на проблемите на хората е опасна тенденция и се превръща в заболяване на администрацията, било то общинска или държавна.“, допълни Тодор Стамболиев.

По брой сигнали и жалби общественият посредник на Бургас е най-натовареният омбудсман в страната и се нарежда преди градовете София, Пловдив, Стара Загора и всички други общини, където има избран такъв. От планирания бюджет за омбудсмана и неговата дейност е реализираната икономия в размер на 33 684 лв., която е в резултат основно от спестени трудови възнаграждения и осигуровки за незает щат.

„В края на отчета изразявам благодарност към всеки гражданин подал жалба, сигнал или потърсил съвет от мен. Оценявам това поведение като израз на доверие към длъжността, която заемам. Благодаря на Кмета, на общинските съветници и на представителите на онези институции, с които търсехме решение по възникналите въпроси!
Благодарност за професионалното и коректно отношение изказвам и на всички медии, с които работихме повече от успешно!“, каза  Тодор Стамболиев.