Министър Аврамова отказа да отчуждава дюните на Корал, искат й оставката

 Това е невероятен цинизъм от страна на един министър, който в прав текст заявява, че няма да спазва действащия закон, коментира Атанас Русев от Да запазим Корал

Неоправдано е от терен от 40 дка на плаж Корал да се отчуждят 100 кв. м дюни, защото останалата част от него остава с възможност за строеж. Това каза министър Петя Аврамова по време на парламентарния контрол, цитирана от официалното издание на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – mrrb.bg.
Тя напомни, че за него от 2014 г. има заповед на МОСВ за спиране на строителството, която не е отменена и е потвърдена от ВАС, така че в момента там не може да се строи. Не са стартирали никакви процедури по екологичното законодателство, за да се получи разрешение за отпадане на тази заповед.
Министър Аврамова припомни, че на 04.02.2019 г. е създадена междуведомствена работна група, която в двумесечен срок трябва да разгледа проблемите с дюните и строителството по Черноморското крайбрежие.
Тя пое ангажимент да информира народните представители за резултатите от работата на групата.
В състава на групата са представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Дирекцията за национален строителен контрол, министерствата на околната среда и водите и на туризма. Те трябва да направят прецизен анализ на всички случаи. Важна задача пред експертите за решаване на проблема с дюните и тяхното опазване като природно богатство е да се даде определение на това дали са природно образувание или са терен.
Министърът запозна депутатите с предприетите действия по последните сигнали за нарушения, свързани със строителни дейности по морето. Съставени са актове за установяване на административни нарушения до строителя и лицето, упражняващо строителен надзор на обект „Курортен комплекс Алепу вилидж“ в община Созопол. Относно строителството на територията на къмпинг „Градина“ от възложителя е деклариран отказ от реализирането му. При извършена допълнителна проверка на 29.01.2019 г. е установено, че изкопът на строежа е засипан и теренът е изравнен.
Пред медии министър Аврамова добави, че експертите ще трябва да направят анализ на законодателството и да излязат с предложения за промени. Целта е всички заедно да се погрижим Черноморието да запази всички природни дадености и най-вече това, което хората искат – чувствителните зони край плажовете да останат девствени и незастроени.
„Невероятен цинизъм от страна на един министър, който в прав текст заявява, че няма да спазва действащия закон! Да припомня, че отчуждаването на всички заграбени дюни е колкото отчуждаването на 25 км. трасе на магистрала“, коментира във Фейсбук природозащитникът Атанас Русев от „Да запазим Корал“. Той призова министър Аврамова незабавно да подаде оставка.