Незабавно разпускане на ДАНС и реформа в службите на сигурност

Ilian Vassilev 

За незабавно разпускане на ДАНС и реформа в службите за сигурност. В този си вид централизацията на различни служби, които трябва да имат независимост по отношение на методи и канали за набиране на информация и да се съревновават, предоставяйки различна информация на държавните мъже, за заплахите за националната сигурност. Защото топ мъжете получават консолидирана, филтрирана информация, а ДАНС се контролира тотално от тримата му ръководители.
Финансовото разузнаване трябва спешно да се върне към МФ, ВКР към отбраната и т.н.
Мината заложена в Инвестбанк е съзнателна операция за дискредитиране на българската банкова система за да ни забавят и блокират по пътя към Еврозоната.

https://www.facebook.com/bulgariaanalytica/videos/428409931231699/