Що е то толерантност и защо един патрЕот не я харесва

Един герберски патрЕот не харесва думата толерантност и защо ?!

Преди осем години имаше протест срещу религиозното изповедание „Свидетели на Йехова“ в Бургас, който си търсеше привърженици във Фейсбук. Организатори бяха местните „воеводи“ от ВМРО, начело с лидера им Георги Дракалиев – патрЕот и настоящ общински съветник от ГЕРБ. Протестът прерасна в кърваво меле и се проведе в к-с „Славейков“ близо до бл.40,  пред „Зала на царството на свидетелите на Йехова“.

Цитираме колегите от „Флагман“ за по-достоверно :

„С викове „Изроди!“ и „Умрете!“ няколко човека, облечени в черно и с качулки, нападнаха с юмруци първите двама от застаналите на вратата проповедници. Веднага след това около двайсетина от протестиращите се присъединиха в масов бой, в който се мятаха камъни, пиратки и железа. Вратата на сградата бе изкъртена и захвърлена настрани, а няколко пиратки прелетяха навътре в залата за молитви, където се бяха скупчили последвателите на Йехова.

Адът за секатата продължи около 15 минути, когато пристигнаха екипи на МВР – Бургас. Под полицейски ескорт бяха изкарани двама тежко пострадали йеховисти – с размазани лица, те бяха откарани от линейка.“

https://www.flagman.bg/article/25283?fbclid=IwAR0eeRLWjZbk0qreRXSXkpIf7Gt9xUEiPDt9vl83zhXuVG6H2glfdYlmVd8

Интересно кои са побойниците и кой е подстрекател ?!

Да припомним, че за подобни деяния има и предвидени наказания :

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Чл. 163. (1) (Доп. – ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Лицата, които участвуват в тълпа, събрана за нападение на групи от населението, отделни граждани или техни имоти във връзка с националната, етническата или расовата им принадлежност се наказват:
1. подбудителите и предводителите – с лишаване от свобода до пет години;
2. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) всички други – с лишаване от свобода до една година или с пробация.
(2) Ако тълпата или някои от участниците са въоръжени, наказанието е:
1. за подбудителите и предводителите – лишаване от свобода от една до шест години;
2. за всички други – лишаване от свобода до три години.
(3) Ако е извършено нападение и от него е последвала тежка телесна повреда или смърт, подбудителите и предводителите се наказват с лишаване от свобода от три до петнадесет години, а всички останали – с лишаване от свобода до пет години, когато не подлежат на по-тежко наказание.

Раздел II.
Престъпления против изповеданията

Чл. 164. (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2009 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 74 от 2015 г.) Който проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза на религиозна основа чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин, се наказва с лишаване от свобода до четири години или с пробация, както и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

(2) Който оскверни, унищожи или повреди религиозен храм, молитвен дом, светилище или прилежаща към тях сграда, техни символи или надгробни паметници, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с глоба от три хиляди до десет хиляди лева.
Чл. 165. (1) Който със сила или заплашване пречи на гражданите свободно да изповядват своята вяра или да извършват религиозните си обреди и служби, с които не се нарушават законите в страната, общественият ред и добрите нрави, се наказва с лишаване от свобода до една година.
(2) Същото наказание се налага и на онзи, който по същия начин принуди другиго да участвува в религиозни обреди и служби.
(3) За деянията по чл. 163, извършени против групи от населението, отделни граждани или техни имоти във връзка с религиозната им принадлежност, се прилагат предвидените в него наказания.
Дали по повод на този случай г-н Дракалиев не обича думата толерантност ?!
Защото във фейсбук отново четем реч на омразата или бъркаме  …
Georgi Drakaliev

„Парк на толерантността“! Така ще се казва градинката пред х-л „България“ в центъра на Бургас. Докато местните медии обсъждаха предложението на комитет от граждани и историци това пространство да се нарече на Съединението на България, оказа се че еврейската организация скрито от медиите е убедила повечето ни общински съветници да гласуват за „толерантността“.

Левски, а не някой „воевода“ го е написал : „Българи, турци, евреи ще бъдат равноправни във всяко отношение: било във вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото и да е било. Всички ще спадат под един общ закон, който по вишегласие на всички народности ще се изработи.“
Е, дяконе днес „воеводите“ имат различно мнение ?!
Авантаж
снимка : „Флагман.бг“