„Богата“ България дава над 3 млн. евро за бежанците в Турция

За периода 2019-2023-та година се очаква „богата“ България да предостави над 3 млн. евро за бежанците в Турция ?! Подобна готовност в Брюксел се очаква да заяви министърът на външните работи Екатерина Захариева по време на провеждащата се в белгийската столица конференция на външните министри от Европейския съюз за ситуацията в Сирия.

Е, след като можем да опростим, а след обществената реакция да разсрочим над 8 млн. лева за мУфтийството, което още от соца е било на държавна издръжка, що пък да не дадем 3 млн. евро на бежанците …

България ще отпусне 3.19 млн. евро по механизма за подпомагане на бежанците в Турция.  За тази година страната ни е предвидила 150 000 евро за сирийските бежанци от парите на едни други бежанци в собствената си родина …

Конференцията в Брюксел е продължение на двудневния диалог под надслов „За бъдещето на Сирия“, в който участваха представители на гражданското общество в Сирия и региона, министри и политици от съседни на Сирия страни донори, регионални организации, агенции на ООН.

Явно „богата“ България се издига вече и в очите на бежанците научили за славните външнополитически дела на международника Борисов …

Свободен автор – Философът

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!