ЗАЩО ГОВОРИТЕ ЗА МОРАЛ?!

Божидар Чеков

ЗАЩО ГОВОРИТЕ ЗА МОРАЛ?!
Морал между другото е френска дума, с латински корен. В момента се употребява в мрежата, по улиците и у дома. Напълно е безсмислено да си губите времето с подобен въпрос – има ли, няма ли и къде е „морала“?! Много просто и при всички положения „моралът“ е относително понятие. Той не може да бъде измерен, степенуван или сравнен. Моралът не е вещество или материя. Същото се отнася до думата „срам“. Някой го е срам от нещо, друг – не! В затвор не се влиза от срам или за морал!
В момента, от сутрин до вечер се разкриват ПРЕСТЪПЛЕНИЯ извършени благодарение на служебното положение на управляващи лица. Тук не е времето и мястото за „морал“, или за „срам“, а за съд за злоупотреба с власт! Не си отклонявайте вниманието със спорове за „цвета на вятъра“!

Фейсбук

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!