Оставка министър Немо !

Този Немо е един Нено, който носи проблеми в своето министерстване и не може нищо положително (оттам и Немо ), макар че Тома Белев ме опровергава …

Нека да разкрием една неприятна информация, която ни осведомява за куп наказателни процедури срещу България в ресора на министър Немо.

След наказателните процедури за оценките за съвместимост за зоните от Натура 2000, за необявяването на зоните и за липсата на мерки за опазване на видовете от Натура 2000, както и за мръсният въздух, ЕК днес обяви още четири наказателни процедури срещу България в областта Околна среда, която апропо е най-изоставаща и по отношение на усвояването на фондове. Процедурите са за екологичните оценки и ОВОС, за пространствените данни за околна среда, за докладването замърсяването на водите и за минните отпадъци, алармира Тома Белев: „Четири наказателни процедури за един ден – това го може само Нено Димов. Не знам дали можете да си представите колко дълги комуникации има между ЕК и страните – членки, докато на ЕК им писне и тръгнат да завеждат официална процедура? Трябва да си абсолютно злонамерен, за да вкараш държавата в четири наказателни процедури за един ден, това с некомпетентност само не става, трябва и целенасочена злонамереност”.

За шамарите на ЕК

Публикувахте от Тома Белев в Четвъртък, 7 март 2019 г.

Свободен автор – Философът

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!