КПКОНПИ проверява имоти на СКАТ

Върховна касационна прокуратура възложи на КПКОНПИ проверка по сигнал за закупени имоти на занижени цени от “СКАТ“ ООД

Върховна касационна прокуратура възложи на КПКОНПИ проверка по сигнал за закупени имоти на занижени цени от “СКАТ “ ООД, управлявано от народния представител Валери Симеонов, съобщиха от ВКП.
На 09.04.2019 г. до главния прокурор е постъпил сигнал за закупени недвижими имоти от „СКАТ“ ООД, като сделките са изповядани на нереално ниски цени, информира prb.bg.
Описани са три сделки: Закупено през 2004 г. право на строеж на апартамент с площ 80 кв.м. в к.к. „Слънчев бряг“ за сумата от 900 лева, при данъчна оценка 856,60 лв.; офис през 2005 г. с площ 31,35 кв. м. за сумата от 6 901,10 лв., при данъчна оценка 6 901,10 лв, и имот през 2008 г. с площ 875 кв.м. за сумата от 850 815 лв. по решение на Общински съвет – Бургас. За този имот се твърди в сигнала, че не се ползва по предназначение за нуждите на телевизията, а е построен жилищен блок.
В сигнала са изложени и твърдения, че през 2008 г. дружеството „СКАТ“ ООД е закупило „База за отдих Пресока“ в община Златоград, която в момента е хотел „Панорама“, като там са изградени незаконни постройки – басейн и ресторант, за които е налице влязло в сила решение на Върховния административен съд от 2013 г. че са построени без съответните разрешителни и следва да бъдат съборени, а това не се е случило.
Върховна касационна прокуратура възложи на КПКОНПИ извършване на проверка предвид твърденията в сигнала за извършени престъпления във връзка с описаните в сигнала недвижими имоти от лице, заемащо висша публична длъжност – Валери Симеонов – народен представител към момента.
На основание чл. 145 ал. 1 т. 3 от Закона за съдебната власт, чл. 82 и чл. 83, т.8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, проверката е възложена на Дирекция „Противодействие на корупцията“ при КПКОНПИ, която по силата на този закон е компетентен орган да извършва проверки срещу народни представители.
Извършването на проверките се възлага и на основание чл.8 от Инструкция № 2 от 05.09.2018г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Прокуратурата на Република България, подписана от главния прокурор Сотир Цацаров и от председателя на КПКОНПИ.

По-късно Симеонов каза в предаването „Лице в лице“ по bTV, че не се притеснява от проверките.

„Прокуратурата ще проверява едни клевети и лъжи, които вървят от десетина години, за които съм осъдил няколко клеветника и един вестник. Прокуратурата има право да прави проверки, но отсега ви казвам, че ще удари на камък“, заяви депутатът.

Той намекна, че проверката може да е заради сигнала му срещу министъра на туризма Николина Ангелкова.