Все е било цензура и ченгеджийски похвати, но ГЕРБ стигна апогея си.

Живко Табаков

Цензуриране на докладни записки

Все е било цензура и ченгеджийски похвати, но ГЕРБ стигна апогея си. В нагласени сценарии няма да участвам, затова напуснах сесията на Общински съвет днес. Две мои важни докладни записки не влязоха в дневния ред под претекст, че са изпратени за становище до администрацията на Община Бургас. С едното предложение настоявах за подмяна на осветлението по Крайбрежната алея в Морската градина, а с другото – изготвяне на Наредба, касаеща техническата инфраструктура. При подготовката на първата докладна проведох няколко консултации с представители на администрацията, включително и с г-жа Чанка Коралска, зам.-кмет по строителството. Сега не ми е известно какво трябва да се случи – г-жа Коралска да изготви становище на собственото си становище ли? Ясно е, че мнозинството общински съветници са “маши”, но скоро наистина ще вадят само въглени. Апропо – Общината трябваше вече да е подменила въпросното осветление. Срам!

Публикувахте от Живко Табаков – официална страница в Вторник, 28 май 2019 г.

Все е било цензура и ченгеджийски похвати, но ГЕРБ стигна апогея си. В нагласени сценарии няма да участвам, затова напуснах сесията на Общински съвет днес. Две мои важни докладни записки не влязоха в дневния ред под претекст, че са изпратени за становище до администрацията на Община Бургас. С едното предложение настоявах за подмяна на осветлението по Крайбрежната алея в Морската градина, а с другото – изготвяне на Наредба, касаеща техническата инфраструктура. При подготовката на първата докладна проведох няколко консултации с представители на администрацията, включително и с г-жа Чанка Коралска, зам.-кмет по строителството. Сега не ми е известно какво трябва да се случи – г-жа Коралска да изготви становище на собственото си становище ли? Ясно е, че мнозинството общински съветници са “маши”, но скоро наистина ще вадят само въглени. Апропо – Общината трябваше вече да е подменила въпросното осветление. Срам!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!