Тоталитаризмът не си е отишъл, той в неговата феодална форма съществува години наред в община Созопол.

Васил Жечев

КАКВО СЕ СЛУЧВА С ПРИСТАНИЩЕТО БЕЗ ОВОС ИЛИ КАКВО СТАВА В ОБЩИНА СОЗОПОЛ КОГАТО ИЗРАЗЯВАШ ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ

Преди около месец запознах обществеността с още един аспект от дейността на станалия печално известен кмет на Община Созопол Панайот Рейзи, а именно пристанището в гр. Черноморец, реализирано без Оценка за въздействието на околната среда (ОВОС), в следствие на което плажът на курортното градче изчезна в едната си част, а водната акватория, която се затвори от него се заблати, защото прясно вливаща се вода не можеше да се отича навътре в залива. Писах още, че въпреки натиска на който са подложени черноморци, с което всеки е изпаднал в някаква зависимост, с която се гарантира мълчанието му, все пак сред младите хора се намериха и такива, които изразяват протеста си шумно в социалните мрежи, а и на живо, алармирайки множество институции.
Не закъсняха обаче и заплахите за репресии!
Както вече споменах местните хора в Черноморец, ако не са държавна или общинска работа, то имат собствен бизнес, което във всички случаи ги прави зависими от институциите. Така всъщност се реализира и рецидивира избори след избори една порочна власт, която не е в полза на никого, освен на самите управляващи. Всеки зает да опази личното си препитание легитимира властта, която прави пристанище, от което Черноморец загубва статута си на морско селище. Обаянието на малко крайморско градче загубва, докато управляващите и техните фирми заграбват отпуснатите от Европейския съюз средства, за да построят нещо, от което, в този вид, градът не просто няма нужда, а тотално го загробва. 
Намериха се обаче хора, които не се боят, и въпреки че са зависими от Общинската и местна администрация и могат да пострадат, продължиха с борбата. Една от тях е и Яна Николова Яна Николова, която създаде фейсбук групата „Черноморец-по-доброто място за живеене и почивка“, в която се обсъждат проблемите на Черноморец, нещо, което публично не се е случвало последните два мандата. Хората са поставени пред свършен факт, като приемат решенията, които господстващите властимащи са взели.
Заплахите към Яна Николова са почти от началото на създаването на групата и инициативата за възстановяване на плажната ивица и изчистването на водата от сладководни бактерии. Заплахи отправени и през емисари, които донасят, че частния и бизнес, свързан с Централна автогара, на която тя има малко павилионче, ще бъде закрит от общинарите. Заплахи, които днес вече са реализирани, въпреки, че обвиненият в присвояване на два милиона лева кмет на община Созопол Панайот Рейзи е отстранен от длъжност. Николова е получила Протокол от Община Созопол от 22.04.2019г. с който се взема решение временният и преместваем обект да бъде премахнат.
Много хора ще кажат, че във връзка с ремонти и промени това се случва на стотици частници и не е нещо изключително. Така е, общината взема решение по целесъобразност, но тук това решение е взето като наказание месец преди началото на курортния сезон, в който няма и как да се извършва строителна дейност. Това е вид отмъщение и назидание за всички, които си мислят, че безнаказано могат да развиват гражданска дейност, да бъдат изобщо част от гражданското общество, и да следят и вземат отношение по всички наболели въпроси в морската община.
Тоталитаризмът не си е отишъл, той в неговата феодална форма съществува години наред в община Созопол. Помогнете тази екзекуция на свободното слово да стане достояние на повече хора, помогнете на Яна, която предпочете да запази достойнство и да се бори, вместо да притихне уплашена от заканите, отправени към нея.

Фейсбук