За 2018г. страната ни е на първо място по неравенство в Европейския съюз

В България механизмите за преразпределение, които се използват обичайно в модерните държави, в голямата си част са блокирани, пример – данъчната ни система.

Основните постъпления идват от данъци, свързани с потреблението, като ДДС и акцизи, което генерира допълнителни неравенства.

Данъчната ни система е една от причините за монетарната бедност в България, споделя Румен Гълъбинов пред offnews.bg.

Уж излишък, а взимаме нови заеми.

А има ли достатъчно пари във фискалния резерв на Република България?

Държавата има излишък, а над половината общини тънат в дългове.

Но си остава въпросът защо са нужни тези пари на правителството при рекордните излишъци в момента?

Нови дългове може, а борба с неравенството не. Неравенството е фундаментален проблем на българското общество.

Проблемът на България е, че тя е сред първите във всички възможни индикатори за бедност и неравенство. Когато бедността и неравенството са само в едно измерение, може да го считаме за по-малко рисково. В България това е тотално: ние сме с най-високи нива на монетарна бедност, с най-високо ниво на социална депривация, ние сме сред първенците по коефициент на Джини, ние сме сред първенците и по съотношение на дохода на горните и долните 20% от населението. Това е огромна разлика във възможностите.

За 2018г. страната ни е на първо място по неравенство в Европейския съюз.