Колко милиона глътна туморът приемна грижа?

Наливането на милиони е брутално, още от 1.12.2015-та ни подготвят за Стратегията за детето. Туморът е пуснал метастази. Спете спокойно, докато не хлопне мандалото!

Колко милиона глътна туморът, наречен приемна грижа? Оказва се, че още от 1.12.2015 бавно, но целенасочено управляващите ни подготвят за чудовищната Стратегия за детето.
„Проект „ПРИЕМИ МЕ 2015“ по ОП РЧР 2014-2020 г. – процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 се изпълнява от прекия бенефициент – АСП. Стартира на 01.12.2015 г., а социалната услуга „приемна грижа“ – от 01.01.2016 г., в партньорство с 82 общини“, припомня Калинка Момчилова във Фейсбук.
„Утвърдената продължителност на проекта беше до 31 март 2018 г. (28 месеца), а стойността на безвъзмездната финансова помощ – 51 600 000 лева. С Решение № 6 от Девето редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОП РЧР на 21.11.2017 г. бяха одобрени предложените промени и общата продължителност на проекта вече е 61 месеца – до 31.12.2020 г., а стойността на безвъзмездната финансова помощ – 136 404 000 лева“, добавя тя.
„С оглед гарантиране постигане на целите, към проекта е сформиран Консултативен експертен съвет (КЕС), в който са включени представители на МТСП, ДАЗД, АСП, НСОРБ и 3 НПО (УНИЦЕФ България, Национална мрежа за децата и Национална асоциация по приемна грижа). – извадки от годишен отчет 2018 г. на АСП“, припомня Момчилова.
„Божее, ми то метастази безчет към към тоя тумор – приемна грижа. При това наливане на пари, безочието на МТСП е брутално, за ни увещават как нямало било такова нещо. Спете спокойно, докато не хлопне мандалото, когато измъкване няма. И при това масово безхаберие на българина“, коментира Емилия Христова.