Подписка за вето на Закона за Черноморието

Бетономорие

Драги приятели!

ДНЕШНА АКЦИЯ 17 ЮНИ !

Днес в 18:38 ви очакваме на пл. Народно събрание за подписка за вето на Закона за Черноморието със слените базисни аргументи:

• Законопроектът нарушава конституционните задължения на държавата да осигури поддържането и разнообразието на живата природа, допускайки увреждането на дюните с най-голяма площ – зараждащите се дюни;
• Законопроектът ограничава правото на гражданите на свободно придвижване, като на практика забранява палатките, кемперите и караваните на собственото им черноморско крайбрежие;
• Законопроектът ограничава правото на физическите лица по черноморското крайбрежие да управляват земите, горите или урбанизираните си имоти, само след нова неясна категоризация;
• Законопроектът нарушава основния конституционен принцип на правовата държава, създавайки условия централните и местни власти, по свое усмотрение и без ясни правила, да наказват туристи и собственици.
• Законопроектът на практика не създава устойчива регулация срещу увреждането и замърсяването, а по недопустим съсловен принцип, предварително уличава къмпинг–културата като единствен нарушител на законността по Черноморието.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!