Глобяваме Беър Грилс за изядена жаба, а за за унищожените дървета и уникален природен ландшафт по брега на Странджа

Зелена Странджа

Днес изпратих това писмо до отговорните институции във връзка с прокарания нов път към плаж Листи с надеждата за адекватна реакция. Искрено се надявам, че щом можем показно да глобим Беър Грилс за изядена жаба, без колебание и с цялата твърдост на Закона ще сторим същото в съответния размер за унищожените дървета и уникален природен ландшафт по брега на Странджа!

„ДО
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС
РДГ – БУРГАС
ТП ДГС – ЦАРЕВО
ДПП „СТРАНДЖА“
РИОСВ БУРГАС
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТНОСНО: Повалени дървета и изграден нов път в близост до плаж „Листи“ на територията на ЗМ „Силистар“ и ПП „Странджа“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 21 юли 2019 г. по време на организиран от СНЦ „Зелена Странджа“ поход по традиционен маршрут от село Синеморец до залив „Силистар“ установихме, че в непосредствена близост до плаж „Листи“, на метри от периферията на гората, е изграден нов път с тежка верижна техника, като за целта са премахнати цели дървета и земна маса. Повалените дървета все още могат да бъдат открити на мястото. Точните координати са СШ 420 2‘ 1,97“; ИД 280 00‘ 12,07“, мястото е разположено в Защитена местност „Силистар“ и е в границите на Природен парк „Странджа“.

Новият път се явява продължение на стар горски път, който в случая е удължен до самата граница на гората зад плаж „Листи“. Преди това на същото място имаше само тясна пътека, която минаваше между дърветата и водеше към плажа. В момента, от края на удължението на пътя до плажа също продължава пътека.

При нашето преминаване през плаж „Листи“ установихме също, че там в момента се снима телевизионно предаване, като в гората е разположено оборудване, а на плажа има химическа тоалетна и хора, които изграждаха бивак с подръчни материали.

Поради близостта до морския бряг, ниския бонитет, неблагоприятните почвени условия, постоянните силни въздушни течения откъм морето, гората тук не притежава висока дървопроизводствена стойност. От екосистемна гледна точка обаче дърветата в окрайнината на гората са изключително ценни, защото представляват буфер за вътрешността на гората и придават облика на уникалния за бреговете на Странджа ландшафт. Тези крайни дъбови дървета растат изключително бавно и колкото и да са стари, не могат да достигнат голяма височина, поради неблагоприятните условия. За изграждането на новия път е отворена просека в гората, която нарушава целостта на нейния склоп и създава предпоставки за увреждане на още дървета при следващи силни ветрове.

Моля за спешна проверка по случая, установяване на извършителите, размера на щетите, мотивите и законността на деянието!

С УВАЖЕНИЕ,
ИНЖ. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“

П.П. Знам много добре докъде стигаше стария път, защото през миналия септември с представител на Кметство Ахтопол оглеждахме мястото, за да намерим достъп за камиона, който извози чувалите с боклук от организираното от Зелена Странджа почистване на плаж Листи. Чувалите ги носихме на ръце по пътеката до мястото, където сега е разположена шатрата на снимачния екип.

Фейсбук

снимки : Зелена Странджа

https://www.facebook.com/forthenature.org/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBgBlV1030L3so5UBD0L8KyG84Dws4oZJ3HthjCBV0d0eQcvg393wWdfTun9SbH0XRzPdTKr2GHISLN

П.П. Коментар „Авантаж“ : Подкрепяме „Зелена Странджа“. А спор дали е имало път или просека до плаж „Листи“ ще ви отговори тази снимка от Карти Гугъл, на която е видно, че няма такъв път до плажа … Е, имали нарушение и ще има ли наказани щом за една изядена жаба имаше глоба ?!

Свободен автор – Философът