СЕМ предпочете Емил Кошлуков пред Сашо Йовков за шеф на БНТ

Кошлуков е новият генерален директор на БНТ. Двама от членовете на регулатора гласуваха против кандидатурата му, а трима го подкрепиха. Сред кандидатите бе и Сашо Диков

Емил Кошлуков беше избран от Съвета за електронни медии за генерален директор на БНТ. За него гласуваха трима членове на регулатора, а двама се обявиха против, съобщава националната телевизия.
С три гласа „за“ на председателката на Съвета София Владимирова, на членовете Розита Еленова и Бетина Жотева, Емил Кошлуков беше избран за новия генерален директор на БНТ. Ивелина Димитрова и Иво Атанасов гласуваха за Сашо Йовков.
„В тази концепция, в този почти академичен документ има и един силен персонален ангажимент на Кошлуков, в който той казва, че ще гарантира достойна професионална среда на служителите в БНТ и качествена модерна медия за зрителите. Това звучи много сериозно и аз съм склонна да му повярвам и да му дам гласа си за генерален директор на БНТ, но с една много сериозна забележка – и тя е да запази БНТ като канал за спорт“, заяви
Бетина Жотева.
Ивелина Димитрова пък каза, че съществена част от изискванията за кандидата за високо обществено доверие и професионално признание, СЕМ трябва да отчита общественото мнение, оценката на журналистическите гилдии, гражданското общество, защото става въпрос за избор не просто на ръководител на предприятие, а лидер на една обществена културна и национална институция каквато е БНТ. „От всичките 6 кандидатури смятам, че в най-пълна степен отговаря г-н Сашо Йовков. Заложих на него заради наистина сериозния професионален опит в БНТ, близо 30 години, и естествено по-задълбочената и разработена концепция“, добави тя.
Иво Атанасов от своя страна каза, че за разлика от други кандидати смо Сашо Йовко не е хулил БНТ.
Розита Еленова пък изтъкна, че предпочита Емил Кошлуков заради професионалната компетентност и адекватност. Кандидатът показва ясни цели и задачи и предлага конкретни действия, чрез които да се покрият исканията, които звучат реалистично и убедително, в пакет с финансови, законодателни, управленски и технологични мерки, добави тя.
Според председателят на СЕМ София Владимирова Емил Кошлуков е подходящ за шеф на БНТ, защото представил концепция, обърната към новите технологични решения и подчертал предизвикателствата пред БНТ – бързото развитие на технологиите, силната конкуренция от търговските телевизии и новите платформи, законовите ограничения на приходите от собствена дейност.
Емил Кошлуков участва във финалния етап на конкурса заедно с още петима кандидати: Сашо Йовков, Никола Тодоров, Явор Симов, Сашо Диков и Стоил Рошкев.
Кошлуков посочи, че първата му задача като генерален директор е да продължи стъпките за намляване на дефицита на БНТ. Той смята, че спрените договори ще спестят 6-7 милиона лева на телевизията. Ще започнат и разговори за просрочените плащания, за да може да се редуцират задълженията.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!