Ангелкова актуализира сайта на министерството си за 4.6 млн. лв.

Министерството на туризма започва изпълнението на нов проект за 4,6 млн. лв. Той ще се осъществява в рамките на три години и е озаглавен „Повишаване качеството на услугите на МСП в туризма чрез използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и уеб-базиран маркетинг“.

„С изпълнението на проекта ще се развие и актуализира съдържанието на порталния туристически сайт www.bulgariatravel.org, като ще се създаде виртуална платформа за всяка една от деветте Организации за управление на туристическите райони в страната.

Финансирането е с пари от ЕС по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.