Българската икономика се движи инерционно и за следващите години

Продължаваме в руслото на неголямо изменение на нещата. Просто се движим инерционно и за следващите години. Не виждам някакви мерки в посока увеличаване на преките инвестиции, а те са критично важни за развитието на икономиката ни, а не само да е зависима от еврофондове и от държавни поръчки, заявява за offnews.bg заявява икономистът Румен Гълъбинов.

България може да прави прогнози за развитието си с променлив успех, защото някои от параметрите може да се променят драстично. Преди всичко финансирането от ЕС по линия на еврофондовете. Там се очаква да има промяна, вследствие на което да се променят и очакванията за българската икономика, която е силно зависима от европарите.

Друго, което би повлияло, са плановете на ЕС за повече сигурност, което би пренасочило европейски ресурси от кохезия към вътрешен ред, сигурност и въоръжаване.

Трябва да видим и наченки за по-сериозни реформи в пет основни области:

Първо – административна реформа, т.е. промяна в публичните разходи, които касаят издръжката на държавната администрация, на цялото това чиновничество, което доста се разрасна напоследък.

Второ – данъчната реформа. Не виждам намерение за понижаване на косвени данъци, като ДДС. Не виждам намерение да се въведе и диференциран Данък добавена стойност за стоки и услуги от първа необходимост, което е широка практика в другите европейски държави, което със сигурност ще повлияе на покупателната способност и ще подобри стандарта на живот на всеки българин.

Трето – реформа в образованието. Трябва да реформираме като цяло системата в образованието ни, така че да се наблегне много повече на качеството, а не на количеството.

Четвърто – реформата в здравеопазването. Крайно време да се случи. Според тази прогноза монополът на НЗОК ще се запази и през следващите три години, а монополът на касата е една от основните причини да е винаги на дефицит, т.е. тези хронични проблеми ще продължат.

Пето – пенсионна реформа. Демографията в България е доста неблагоприятна, следствие на което трудовоактивното население намалява, което е проблем за осигурителните системи. Намалява населението, а при намаляващ брой на потребители би следвало много по-бързо, изпреварващо, да се движат нагоре доходите, за да се компенсира спадащото потребление. Иначе това, че се предвижда постепенно увеличение на минималната заплата, е добре, но в същото време България пак ще бъде на последно място в ЕС по минимална заплата. 

И какво му е новото, при стабилността на Борисов 3 – същото като старото + по 5-10 лв. нагоре …

Стабилността Му е блато, в което, ако не се движим имаме шанс да дишаме с уста над водата, а Той в бяло ?!

Свободен автор – Философът