БАЛОНЪТ „ГЕШЕВ“ СЕ СПУКА!

На покрива на една къща в Барселона…
Още при първият сигнал за корупция и пране на пари срещу хора от властта!
24 часа след като БОЕЦ внесохме сигнал до ВКП и главният прокурор срещу Бойко Борисов за „Къщата в Барселона“ и публикациите в авторитетния испански всекидневник El Periodico за разследване срещу българският премиер за пране на пари също по сигнал на БОЕЦ, прокуратурата и Гешев мълчат, като комунисти на разпит! Какво става, къде е Гешев? До преди два дни не слизаше от телевизонните екрани, даваше интервюта, като холивудска звезда, а днес изведнъж Каскета рязко изчезнА!
Законът е категоричен:
Чл. 23. (1) от НПК „Когато са налице условията, предвидени в този кодекс, компетентният държавен орган е длъжен да образува наказателно производство.“, както и Чл. 207. (1) „Досъдебно производство се образува, когато са налице законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление.“
Законни условия и поводи, пак според НПК са:
Чл. 208. – Законни поводи за започване на разследване са:
1. съобщение до органите на досъдебното производство за извършено престъпление;
2. информация за извършено престъпление, разпространена чрез средствата за масово осведомяване.
Сигнала на БОЕЦ изпълнява всички изисквания на закона – чл.209 от НПК за „законност и достатъчност“, като съобщаваме неанонимно за извършено престъпление, посочвайки лицето с приложени документи, доказателства и публикации в средствата за масова информация, в случая El Periodiko – авторитетен испански ежедневник.

В случай на сведение за извършено престъпление, основната характеристика на действията на прокуратурата е незабавността на реакцията!
Сега ситуацията е малко по-различна. По разследването за пране на пари и корупционни връзки срещу Бойко Борисов работят чужди служби и не може така лесно да се покрие. И от тук идва паниката и големият страх на нашите батмани, кастемени и корумпета. БОЕЦ още в понеделник ще предприемем следващите си действия и няма да позволим случаят да бъде покрит!
НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОРИСОВ И ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА! РАЗСЛЕДВАНЕ, СЪД, ЗАТВОР И КОНФИСКАЦИЯ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО! Това е единственото искане, което към момента БОЕЦ поставяме и ще фокусираме всичките си действия за постигането му. И продължаваме!
Нужен е граждански натиск! Истината е най-силното ни оръжие.
#БОЕЦ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!