Годините и дните си вървят, а замърсяването на въздуха в Бургас си остава

Замърсяването на въздуха вреди на човешкото здраве и на околната среда. Това го знаем и ние и онези, собствениците или фиктивните шефове на офшорките, знаят го всички и всички ние в Бургас сме застрашени от това замърсяване, но дали на кмета Димитър Николов и герберчетата около него на ръководни постове им пука …

По всеобщо признание днес праховите частици и озонът в близост до земната повърхност са двата замърсителя, които засягат в най-голяма степен човешкото здраве. Излагането на тези замърсители редовно или при върхови концентрации упражнява различно по своята сериозност въздействие ― от смущения на дихателната система до преждевременна смърт. През последните години до 40% от градското население на Европа може да е било изложено на концентрации в атмосферния въздух на едри прахови частици (ПЧ10) над допустимата за ЕС норма, установена за защита на човешкото здраве. До 50% от населението, живеещо в градските зони, може да е било изложено на нива на озон, които надхвърлят целевата стойност на ЕС. Счита се, че фините прахови частици (PM2.5) във въздуха намаляват очакваната продължителност на живота в ЕС с повече от 8 месеца, а Бургас е с надвишени норми в повече от 35 дни годишно в кв. Долно Езерово и жк Изгрев …

България бе на челна позиция за 2012 г. по замърсяване на въздуха с фини прахови частици, следвана от Полша и Словакия, съобщиха от Изпълнителната агенция по околна среда. 90% от населението у нас е изложено на наднорменото замърсяване, докато за Европа този процент е 38%. Няма значима промяна в тази ситуация за последните осем години …

България е най-замърсената държава от страните-членки на Европейската агенция по околна среда.

Именно фините прахови частици са най-сериозният замърсител. Въпреки политиките в Европа за подобряване качеството на въздуха, той продължава да бъде сред основните екологични причини за влошаване на човешкото здраве. Това от своя  страна води до високи разходи в системите на здравеопазване.

Да помислим разумно и в цифри за това как „капиталистите“ от офшорката в Кипър купуват 51 % от предприятието за 3.2 млн. долара, а купуват филтър за около 10 млн. лева, каквато информация подават на местните управници и приятелските медии ?!

Да ви припомня какви шменти – капели се появиха преди години :

„Кметът на община Бургас Димитър Николов, областният управител Любомир Пантелеев, директорът на РИОСВ доцент д-р Симеон Симеонов и изпълнителните директори на Кроношпан Асен Ников и Николай Банков прерязаха лентата за откриването на модерния електрофилтър за мокра очистка на газовете. 

Това е първото действащо съоръжение от подобен клас в Югоизточна Европа. Филтърът контролира емисиите, които се отделят при работата на четири сушилни от производството на плоскости с ориентирани дървесни частици „ОСБ“.

Димът се отвежда през водна преграда /скрубер/ и през поле от електроди. При тази операция аерозолните и прахови частици се наелектризират и полепят по електродите.

Така се постига силно редуциращ ефект по отношение на миризмата и нивото на фините прахови частици. 

С въвеждането в експлоатация на филтъра са изпълнени безкомпромисните екологични изисквания на европейската норма „за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от обекти и дейности в неподвижни източници на емисии“, която в България е в сила от 01.01.2009. 

В момента измерванията на РИОСВ показват, че отделяните прахови частици в атмосферата от производството на Кроношпан са 11 млгр. на кубичен метър при изискваните от наредбата 15 млгр., нивото на общите въглеводороди е 100 млгр. на кубичен метър при норма от 300 млгр. 

Поздравявам ви затова, че удържахте на думата си и спазихте сроковете за пуск на филтъра, лично аз не вярвах, че е възможно едно толкова скъпо и толкова сложно съоръжение да бъде монтирано и да заработи толкова бързо – заяви кметът Димитър Николов. 

Директорът на РИОСВ Симеон Симеонов призна, че от началото на месец декември, когато започнаха пробните пускове на съоръжението, до днес няма нито един сигнал за замърсяване на въздуха, свързан с Кроношпан. 

Тази инвестиция от 10 млн. евро звучи наистина сериозно и е цивилизационен акт, защото само най-развитите общества успяват да контролират добре отпадните суровини и вредни емисии от производствата си – коментира областният управител Любомир Пантелев. 

Изпълнителните директори на Кроношпан Асен Ников и Николай Банков заявиха, че модерният филтър е фирменият принос за гарантирано по-чист въздух над Бургас“, публикува http://news.burgas24.bg на 04.02.2009 г.

И какво стана с тези „европейски“ постижения за няколко години ?!

Онези 11 млгр. на кубичен метър прокламирани през 2009 г . вчера 14 февруари 2020 г . стигнаха до 152 mg/m3, а днес те са от 84 до 91 mg/m3 ?!

И кого заблуждават подобни политически „контрабандисти“ ?!

Време е бургазлии да се събудят и да се борят за правата си, защото това замърсяване скъсява живота им. Това редовно замърсяване е опасно за тяхното здраве, опасна е и местната политическа вършухка, която обещава и декларира едно, а от години мълчаливо подкрепя подобно  замърсяване с пасивност и розови обещания …

Правото да се събудите и да се борите е ваше …

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!