Мизерии в Бургас – пореден вандализъм

Нашите местни стратези дадоха цели 19 млн. лева за скейт парк, вместо да построят някое цехче и да отворят нови работни места …

Нравите на повечето скейтъри не са много такива, каквито би трябвало да се очакват от спортисти и често площадката е място на вандализъм – счупени кошчета, пейки, табели, прекършени дървета и осветителни тела, изкъртени ограничители от близката велоалея и това въпреки сложените камери за наблюдение и заплатите, които се плащат на общинските пазванти, чийто шеф отдавна трябваше да бъде освободен за несправяне с работата.

Снимките на поредните вандалски прояви са от днес и дано на г-н кмета му светне да си смени поредното слабо звено в екипа …