Нови документи и действия на БОЕЦ по темата за „Къщата в Барселона“ и разследването срещу Борисов за пране на пари.

БОЕЦ – България Обединена с Една Цел

Нови документи и действия на БОЕЦ по темата за „Къщата в Барселона“ и разследването срещу Борисов за пране на пари.
БОЕЦ публикуваме два нови документа, от които става ясно, че през 2015 г. капитала на фирма Ema Bgs SL.е вдигнат с 1 750 000 евро. Това става на два пъти, като първият път капитала е увеличен с 1 000 000 евро и след това с още 750 000 евро. И двата пъти Георги Станков Йовчев (баща на Борислава Йовчева, свързана с премиера Бойко Борисов) е внесъл половината от тези суми, като физическо лице, а другата половина са внесени от кипърската офшорка Palms Enterprises.
Публикуваме двата документа, от които става ясно, че през 2015 г. Георги Йовчев е внесъл, като физическо лице от свое име общо 1 750 000 лева в капитала на Ema Bgs SL.
Георги Станков Йовчев е бивш водопроводчик от Сандански и от публичните регистри и данни става ясно, че няма бизнес, или продажба на имоти, или други официални доходи, с които може да оправдае и обясни произхода на внесените от него 1 750 000 лева в брой.

 

В тази връзка днес БОЕЦ внесохме сигнал в НАП с вх. № М-92-00-241/27.2.2020 г.  В сигнала се посочва:

ДО:  НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – ГАЛЯ ДИМИТРОВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 С И Г Н А Л

За съмнения за незаконни и укрити доходи, неплащане на данъци, данъчни и финансови престъпления.

 

„…От следните приложени по-долу публично достъпни документи става ясно, че  вдигането на капитала на дружеството Ema Bgs SL. през 2015 г. на  два пъти – веднъж с 1 млн. евро, а втория път – със 750 хил. евро е станало, като  Георги Станков Йовчев и кипърското офшорно дружество Palms Enterprises (описано по-горе в сигнала) внасят равни вноски и при двете увеличения на капитала. Palms Enterprises и Георги Станков Йовчев внасят първият път през 2015г. по 500 000 евро и при второто вдигане на капитала на Ema Bgs SL.  Георги Станков Йовчев и Palms Enterprises внасят по 375 000 евро. Общо при двете операции Георги Станков Йовчев е внесъл, като физическо лице в дружеството Ema Bgs SL 875 000 евро, или около 1 750 000 (един милион седемстотин и петдесет хиляди) лева.

БОЕЦ считаме, че за въпросното лице има обосновани съмнения, че не може да бъде доказан произхода на тези средства, както и че върху тези доходи не са платени дължимите по закон данъци. От публично достъпните регистри и данни не става ясно от къде и как Георги Станков Йовчев е придобил средства в размер на 1 750 000 лева.  В случая, както и по отношение на останалите лица  и фирми свързани с тези сделки и финансови операции има съмнения за данъчни и финансови престъпления, както и за схема за пране на пари придобити по престъпен начин.

   БОЕЦ изискваме от НАП да извърши съответната проверка касаеща всички предоставени от нас факти и обстоятелства, като извърши необходимите ревизии и проверки на всички описани в сигнала фирми и лица, като физически такива, както по отношение на декларираните от тях доходи, така и за произхода на средствата за извършените сделки и финансови операции и дължимото плащане на съответните данъци.

                                                                                                                                                   27.02.2020г.                Георги Георгиев – председател на УС  на ГД „БОЕЦ”

 

Изключително важно е да се проследи произхода на средствата в тази схема за пране на пари и финансови измами, като испанската прокуратура вече е установила, че Борислава Йовчева демонстрира стандарт на живот несъответстващ на нейните доходи и реални възможности да докаже произхода на своите средства. Това, че Борисов е осигурил на своята любовница и детето и луксозен живот чрез сложна схема за прикриване на реалният собственик на тези имоти и милиони е трудно, но не и невъзможно за доказване. Но това, че Георги Йовчев и Борислава Йовчева няма как да докажат 1 750 000 лева доходи е лесно проверимо и доказуемо. Сега НАП и Финансовото министерство са на ход.

Припомняме, че до момента след публикациите на El Periodico НИКОЙ не е задал на премиера Борисов директно въпроса – имате ли връзка с бившата манекенка Борислава Йовчева и вие ли сте баща на детето и?

Продължаваме!
Очаквайте следващите действия на БОЕЦ.
#БОЕЦсрещуМАФИЯТА
http://www.boec-bg.com/archives/3023

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!