ДБГ Бургас предлага рационални решения за намаляване загубите на малкия и среден бизнес в общината

Уважаеми съграждани,

Във връзка с икономическите рискове пред страната, и в частност пред Бургас, вследствие на пандемията COVID-19, ние, общинските съветници от „Движение България на гражданите“ Бургас, предлагаме Община Бургас през Общински съвет да предприеме следните мерки за ограничаване щетите от кризата по примера на редица други градове:

✅ Преизчисляване в посока намаляване на патентния данък от всички физически лица и еднолични търговци за срок, в който обектите им са били затворени, съгласно заповедта на извънредното положение;

✅ Освобождаване или намаляване на размера на наем на обекти общинска собственост за времето, в което същите са били затворени;

✅ Отмяна на такса смет и данък сгради за търговските обекти за времето, в което същите са били затворени;

✅ Осигуряване на възможност за разсрочено плащане, намаляване или преустановяване събирането на такси за тротоарно право към собствениците на заведения за хранене и развлечения, както и за всички търговски обекти по общинската Наредба.

Разбира се, най-важни и ценни за нас остават животът и здравето на бургазлии. Адмирираме усилията на кризисните щабове и медицинските работници, стоящи на първа линия в тази тежка ситуация.

Разчитаме на дисциплираността и отговорното поведение на всички наши съграждани в изпълнението на издадените от държава и Община заповеди за превенция и безопасност, които са от изключително значение за физическото оцеляване на всеки един от нас.

Освен за ограничителните действия по разпространение на заразата, се налага да помислим и за евентуалните последици от нея.

Горепредложените мерки няма да бъдат достатъчни, за да изправим бизнеса на крака, но ще му покажем, че държава и местна власт съществуват, особено в моменти като този, поставящ на изпитание човешката сила, воля и материален ресурс.

Все пак някои от местните политици показаха желание и инициатива да защитават това, заради което са общински съветници, а доминиращите гербери явно ги влече идеята на съюзниците им патрЕоти към доброволните отряди в помощ на властта или …