БХК за личните нападки на главния прокурор към представители на БГ адвокатурата

БХК изразява своите нарастващи тревога и възмущение по повод изявлението пред медиите на главния прокурор Иван Гешев от 27 февруари 2020 г.[1] В него той квалифицира като „наглост“ изразеното професионално становище на фондация „Български адвокати за правата на човека“ (БАПЧ)[2], изготвено по покана на президента във връзка с инициирания от него дебат за нуждата от конституционни промени в уредбата на съдебната власт. В това становище, наред с друго, се съдържа задълбочен критичен анализ на прокуратурата и институцията на главния прокурор, както и предложения за тяхното реформиране, така че едновременно да се постигнат независимост на съда и гаранции за осигуряване на ефективно разследване, липсата на което е констатирано в десетки решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

БХК припомня, че не за пръв път г-н Гешев си позволява в свои публични изявления да подменя очаквания отговор на конструктивна критика към прокуратурата с лични нападки, както и че не за първи път той обезценява и представя негативно ролята и положението на адвокатурата в България. Така още на 23 юли 2019 г., в интервю пред Българската национална телевизия, непосредствено след издигането на кандидатурата му за нов главен прокурор, той принизи ролята на адвоката до това „да защитава и взима пари от хората, които защитава, независимо каква е истината“.[3]

Това поведение на г-н Гешев не е изолиран случай. В редица свои изявления и прояви той е демонстрирал както презрително, враждебно и подигравателно отношение към отделни личности от юридическата общност, които изказват мнения, различни от неговото, така и към цели групи, сред които адвокатурата и правозащитниците.

В становището си относно г-н Гешев като единствен кандидат за следващ главен прокурор на Република България, БХК обосновано предупреди Висшия съдебен съвет за липсата му на високи професионални качества. Нито това, нито което и да е друго отрицателно становище за кандидата, бе удостоено с нужното уважение, внимание или мотивирано разглеждане от страна на Съвета.

Напротив – противно на предупрежденията на БХК, че непрозрачната процедурата по избор на нов главен прокурор и наличието на множество индикации за нейната предрешеност ще опорочат процедурата и ще се отразят отрицателно на общественото доверие в съдебната власт, мнозинството на Висшия съдебен съвет демонстрира същото неуважение към гражданското общество, каквото демонстрира днес и единственият кандидат на мнозинството на Съвета.

Когато главният прокурор на една държава открито очерня адвокатурата и гражданските организации за защита на правата на човека, това е не просто липса на професионализъм или приличие, но и нападение над демократичните механизми за гражданско участие и контрол върху властите и накърняване на престижа на съдебната власт. С настоящото отправяме призив към Висшият съдебен съвет да докаже с действия пред българското общество, че носи отговорност за своя избор, като осъди поведението на главния прокурор. То нямаше да има значението и влиянието, което има днес, ако Съветът не бе избрал г-н Гешев за поста на главен прокурор. На свой ред призоваваме г­‑н Гешев да се извини за недопустимите си изявления както на българската адвокатура, така и в частност на фондация „Български адвокати за правата на човека“.

http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/20200304-position-statement-prosecutor-general/?fbclid=IwAR2-sQIgIWuub7g3nQm_l2jrtlU1vEJEt8zOQxUxKu6yNzVdVe9JBtunzZI