ПРОТИВОРЕЧИЕТО BG – БЪРЗИ ТЕСТОВЕ СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА