Власт, пари, страх и параванът коронавирус

Д-р Катрин Корб на демонстрация

Част от речта на д-р Катрин Корб, лекарка от Олденбург, на демонстрация против коронавирусната ваксина. Нека я чуят всички лекари и се изправят с лицето си като нея в името на здравето, телесната неприкосновеност и гражданските права на всички ни.

Публикувахте от Око да види в Вторник, 12 май 2020 г.