Леят бетон и в Синеморец в нарушение на закона?

Имотът, където се строи, е в две защитени зони. Бетон се лее в нарушение на Закона за биологичното разнообразие, коментира Тома Белев

Снимка от вчера от местност Корабите в Синеморец ми показва, че се строи в нарушение на срока за строителство в Синеморец съгласно ЗУЧК. Не е спазен и срока, допустим за строителство в решението на РИОСВ, където е забранено строителство между март и октомври, Това сподели във Фейсбук природозащитникът Тома Белев.
„Строи се в нарушение на Закона за биологичното разнообразие, защото имота е в две защитени зони и в решението на РИОСВ е посочено, че се уврежда приоритетно природно местообитание, което не е допустимо за вила, къща или хотел. Строи се в нарушение на параметрите на имота в зона А, защото посочените в решението на РИОСВ не отговарят на тези в ЗУЧК“, обясни той.
„Строи се в нарушение на ЗУЧК, защото в този имот не е предвидено строителство, нито в ТУП от 1998, нито в ОУП от 2014, който не е в действие, нито в предложеният нов ОУП. Строи се в нарушение на заповедта за обявяване на природен парк Странджа, което не позволява застрояване на земеделските имоти“, коментира Белев.
Очаквам да чуя мнението на главния архитект на Царево, на РИОСВ Бургас и Дирекцията на природен парк „Странджа“ по тези мои изводи, добавя той.