Сезирам за злоупотреба с политическо влияние, злоупотреба със служебно положение, престъпен сговор, искане и получаване на подкуп, сплашване и престъпление по служба

От ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ, ЕГН 560729…, мобилен телефон 0888500011 e-mail: vb@nove.bg адрес: Index Tower, West Tower, 20 th floor,Unit 2002, P.O. Box 507226, DIFC, Dubai, UAE
Относно: Престъпление по служба, злоупотреба с власт, изнудване и заплашване от страна на действащия министър на финансите Владислав Иванов Горанов, действащия заместник- председател на народното събрание Менда Кирилова Стоянова, действащия министър-председател на Република България Бойко Методиев Борисов и други лица.
Резюме
В периода между 2014 г. и 2020 г., аз и моите съдружници осъществявахме легитимна законна търговска дейност посредством дружествата ни, регистрирани под търговските марки “Национална лотария” и “Лотария България.” Всички лицензи, регламентиращи дейността на тези дружества, бяха напълно законосъобразни. Данъците и държавните такси бяха надлежно плащани и одитирани през годините. С успешното развитие на дейността през последните шест години, както дружествата, така и аз лично, като основен акционер в тях, бяхме подложени на системна злоупотреба с власт, изнудване и директни заплахи за промяна на нормативната уредба от страна на висшепоставени държавни служители и от членове на българското правителство.
Тази ситуация ескалира до директна “заплаха” за прекратяване на
дейността на моите дружества. Същата заплаха в същност се осъществи през м. януари 2020 г., в следствие на моя категоричен отказ да продължавам да задоволявам нарастващите финансови претенции и амбиции за придобиване на мажоритарни дялове от моите дружества от страна на министъра на финансите, Владислав Горанов и интересите, които той представлява. За период от по-малко от три години, от 2017 г. до края на 2019 г., съм предал директно на министър Владислав Горанов и на министър-председателя Бойко Борисов над 60 милиона лева по тяхно директно искане и разпореждане.
В тази връзка, имам готовност да предоставя на Прокуратурата пълни свидетелски показания по отношение на гореспоменатите събития, подкрепени от веществени доказателства, включително документи, банкови извлечения, записи от охранителни камери, снимки и свидетелски показания.
Настоящият Сигнал за престъпление описва пълната хронология на събитията, свързани с горепосочената търговска дейност в България по време на три последователни мандата на правителството с министър-председател Бойко Методиев Борисов. Управляващата партия, ГЕРБ, представлявана от Менда Кирилова Стоянова и чрез министъра на финансите Владислав Иванов Горанов, под разпореждането на министър-председателя Бойко Методиев Борисов, направиха промени в българското законодателство, в частност Закона за хазарта, които даваха възможност за формирането на приложимите данъци и такси на базата на две различни методологии. Именно тази нормативна уредба, предложена и утвърдена от ГЕРБ, по-късно послужи на главния прокурор на Р. България за основа на обвиненията към мен и моите партньори за упражняване не незаконно влияние върху служители на Държавната комисия по хазарта.
Цялата ми комуникация по повод бизнес интересите ми в хазартния сектор се случваше единствено и само чрез министъра на финансите Владислав Горанов и министър-председателя Бойко Борисов, в резултат на постигнати уговорки. Гореспоменатите лица се възползваха от предоставените им властови позиции, за да ме изнудват и за да позволят “безпроблемното” функциониране на моя бизнес.
От приложените документи, стенограми от пленарни заседания и извадки от гласувания, всички достъпни на сайта на Народното събрание, става пределно ясно, че съответните промени в законодателството са ратифицирани от ГЕРБ. Освен тези публично достъпни доказателства, имам готовност да предоставя записи от личните ми телефонни разговори, съобщения и други доказателства от срещите и контактите ми с Бойко Борисов и Владислав Горанов.
Хронология на събитията около промените в законодателството: На 29.10.2014 г., депутатът от опозицията Георги Кадиев (БСП) внася законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, с което предлага всички форми на хазарт, с изключение на покер турнирите, да бъдат обложени с държавна такса равна на 15% от оборота. Непосредствено след това получих обаждане от министър-председателя Бойко Борисов, с което той ме покани на среща. Той беше наясно, че при тези условия хазартния сектор в България нямаше как да продължи да съществува. Уведоми ме, че е разпоредил на Менда
Стоянова, председател на Бюджетната комисия към Парламента, да намери разрешение на този проблем. Каза ми да се срещна и с нея. Направих го и тя ме увери, че ще разрешат проблема без да се вдига прекалено много шум в обществото. Имам доказателства за тази среща.
На 19.11.2014 г., предложението на Георги Кадиев е отхвърлено посредством гласовете на членовете на ПП ГЕРБ. На 26.11.2014 г., ново предложение за допълнение на Закона за хазарта е внесено в Парламента от Менда Стоянова. Предложението гласи, че се дава възможност за облагане на всички турнири и хазарт с държавна такса равна на 20% от събраните такси и комисионни за участие. С други думи, новото предложение е идентично с направеното от Георги Кадиев, но с една малка разлика – освен турнирите, включени са и всички форми на хазарт.
На 05.12.2014 г., предложението е гласувано и одобрено посредством гласовете на депутатите от ПП ГЕРБ. Непосредствено след това, министър- председателя Бойко Борисов ми се обади и каза, че всичко е направено, както сме се разбрали и аз трябва да се срещна с министъра на финансите Горанов. По време на срещата с Горанов, той ме уведоми, че аз съм длъжен да му давам 20% от печалбата на дружествата си за министър-председателя Бойко Борисов.
Регулярни плащания на обща стойност от над 30 милиона Евро към Владислав Горанов и/или представители на министър-председателя Борисов бяха направени само за последните три години.
През пролетта на 2018 г., получих предложение от една от най-големите Италиански компании, SISAL, за закупуване на дялове от моите хазартни дружества. Това видимо щеше да има негативни последствия за министъра на финансите Горанов, министър-председателя Борисов и тяхната група.
На 11.05.2018 г. предложение за допълнение на Закона за хазарта е внесено от група депутати от НФСБ. Предложена е пълната забрана за реклама на лотарийни игри и продукти, както и драстично ограничаване на възможностите за тяхната дистрибуция. Управляващата партия ГЕРБ своевременно декларира подкрепата си за това предложение, което принуди инвеститорите от Италия да се откажат от намеренията си. В последствие, бях извикан за среща с министър- председателя Бойко Борисов. След като анализира ситуацията, той разпореди на Данаил Кирилов (тогава Председател на Правната комисия към Парламента, сега действащ министър на правосъдието), на Менда Стоянова (Председател на Бюджетната комисия), на министъра на финансите Владислав Горанов и на Цветан Цветанов (заместник-председател на ПП ГЕРБ тогава и председател на парламентарната им група), да отложат гласуването на закона в Парламента.
В резултат на това, законът не получи одобрението на Комисиите в Парламента. В последствие, бях призован от министър-председателя Бойко Борисов да стана новият собственик на най-големия професионален футболен клуб в България, ПФК Левски София. Нямах такова желание и му предложих да стана генерален спонсор на отбора, но това не беше прието. В следствие на сериозен натиск и множество заплахи към бизнеса си, аз и моите партньори взехме решение да поемем собствеността на клуба. През м. март 2019 г.,
придобихме 87% от акциите на клуба , който по това време имаше задължения в размер на около 32 милиона лева и никакви приходи, които да покриват разходите му. Издръжката на “Левски” беше в размер на около 2 милиона лева месечно, освен първоначалните разплащания към кредиторите на отбора, които бяха в размер на около 12 милиона лева.
Междувременно, една от двете най-големи български телевизии, НОВА ТВ, беше придобита от Кирил Домусчиев.
На 10.06.2019 г., се срещнах с Кирил Домусчиев. Преди това бях получил ултиматум от страна на министъра на финансите Горанов, че съм длъжен да подкрепям въпросната телевизия като приема да подпиша договора за реклама, който ще ми предложат от НОВА. Бях принуден да подпиша договора без търговски условия за 2 милиона лева месечно за срок от 10 години, на обща стойност от 240 милиона лева.
През м. септември 2019 г., ме посети в офиса ми в София главният акционер на SAZKA Group, г-н Карел Комарек. Споразумяхме се той да закупи 51% от моят хазартен бизнес, който по това време имаше пазарна оценка за над 1 милиард Евро. Срещата ми със SAZKA Group, както и намеренията ми за продажба на дяловете станаха достояние на министър-председателя Борисов, министъра на финансите Горанов и тяхната група.
През м. ноември 2019 г., министъра на финансите Горанов ме извика на среща, по време на която той ми каза, че трябва да прехвърля мажоритарните дялове от хазартните си дружества на посочен от него субект. Трябваше ми време, за да осмисля това послание.
На 16.12.2019 г., министъра на финансите Владислав Горанов постановява официална финансова проверка на Държавната комисия по хазарта.
На 16.01.2020 г., ново предложение за допълнение на Закона за хазарта е внесено от същата група депутати от НФСБ, което постановява, че лотарии могат да бъдат организирани единствено и само от Държавата. Това само по себе си представлява национализация на частен бизнес при условие, че лицензите за организиране на лотарийни игри на моите компании бяха валидни за още 9 години. На 23.01.2020 г., министъра на финансите Горанов внася в Парламента ново предложение за допълнение на Закона за хазарта, което постановява, че облагането на всички видове хазарт следва да бъде формирано на една методология. Тази, по която лотариите са заплащали държавна такса през последните 5 години, с одобрението на Държавната комисия по хазарта.
На същия ден, получих обаждане от министъра на финансите Горанов, с което той ме попита за окончателното ми решение за прехвърлянето на дяловете от компаниите ми. Отказах да прехвърля каквито и да било дялове. Обясних му, че съм планирал пътуване с жена си и още едно семейство и когато се върна, ще обсъдим въпроса отново.
На 29.01.2020 г., беше разпоредена най-мащабната до сега прокурорска акция в България, която включваше неправомерно нахлуване, обискиране и конфискации едновременно на 14 адреса – всичките офиси и домове на моите
партньори и мен.
Считам, че ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ, БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ и МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА подкопават доверието на българските граждани и българския бизнес в честността и безпристрастността на публичната администрация. Те подкопават и компрометират бизнес климата в България. Същите грубо и целеустремено злоупотребяват с политическо си влияние, като по този начин са целели да получават противозаконна облага в най-ярката и проява и в особено големи размери.
В изпълнение на основния конституционен прерогатив на Прокуратурата да следи за спазване на законността, с настоящия сигнал Ви сезирам за злоупотреба с политическо влияние, злоупотреба със служебно положение, престъпен сговор, искане и получаване на подкуп, сплашване и престъпление по служба от страна на лицата:
1. ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ, в качеството му на министър на
финансите на Република България; 2. МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА, в качеството и на зам.-председател на
народното събрание; 3. БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, в качеството му на министър-председател
на Република България.
Име: Васил Крумов Божков