Център „АЛЕФ” предизвиква млади скулптори към литературния конкурс

Непрестанно повишаващата се популярност и авторитет на Националния литературен младежки конкурс ”Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”, в чиито седем издания участваха над 1000 млади литератори, е повод организатора му –  Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” да привлече и други млади творци към надпреварата.  В търсене на оригинален модел за пластика, която да се връчва на победителите в конкурса, „Алеф”  се обръща към студентите по изобразително изкуство, като ги кани да се включат в  конкурс за изработка на пластичен модел за статуетка.

 

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

 

За участие в конкурса се допускат студенти-редовно обучение, профил „скулптура”.

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ  ПРОЕКТИ:

а) пластичният проект на статуетката да бъде в мащаб 1:1;
б) височина до 30 см;
в) материал – глина, или друг подходящ за целта;
г) проектът на пластиката да предвижда изработката й от подходящ за целта метал (бронз, месинг, алуминий и др.);
д) окончателната стойност на изработката не трябва да надхвърля 200 лева за една бройка.
На автора, спечелил конкурса, се присъжда правото, след сключване на договор, да изработва статуетката срещу заплащане.

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СЕ ИЗПРАЩАТ:
• Копие от документ за самоличност на кандидата.
• Пластичен проект, съгласно условията на конкурса.
• Кратко резюме на авторовата концепция за проекта.

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ: 1.10.2020 година

 

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ: Бургас 8000, пл. “Баба Ганка” 4, ет. 4, ЦЕБС„Алеф”