Прокурори от Бургас се захванаха с подпорната стена край Созопол

 Разследва се строителното разрешително за подпорната стена край Созопол. Прокурори от Бургас ще установят дали кой си е надценил правата

Образувано е досъдебно производство за нарушени служебни задължения при издаване на Разрешение за строеж №100/10.09.2018 г. на името на „Алепу вилидж“ АД, съобщиха от Окръжна прокуратура – Бургас.
Разследващите ще установят дали чиновникът, който е издал разрешението, не е нарушил служебните си задължения.
Посоченото разрешително е издадено за Курортен комплекс „Алепу вилидж“ (етапно строителство) – Първи етап „Укрепване на свлачище“, Втори етап „Курортен комплекс“, находящ се местността Алепу, землище на град Созопол, с цел да бъде набавена облага за други лица, като от тези действия могат да настъпят немаловажни вредни последици. Така посочените действия осъществяват състав на престъпление по чл.282, ал.1 от НК, съобщиха от прокуратурата.
Разпоредено е да бъдат изискани незабавно от Община Созопол заверени копия на издадените по този казус разрешения за строеж. Указано е да бъде изискана и цялата документация, отразяваща резултатите от извършени проверки на място от РДНСК – Бургас, както и доклад от Началника на дирекцията. Разпоредено е също така да бъдат разпитани всички лица, имащи отношение към предмета на досъдебното производство. Постановено е в хода на разследването да бъдат извършени и други действия, сред които назначаването на Тройна техническа експертиза, Съдебно-оценъчна и Екологична експертиза.