Ако искате да създадете държава, от която синовете ви и дъщерите да не бягат

Ако искате да създадете държава, от която синовете ви и дъщерите да не бягат, ако искате да изградите държава, която те ще я напуснат само през сезона на ваканциите, ако искате да имате държава, която хората да не изпитват страх от бъдещето, тогава направете само две неща:
1) Обявете корупцията за национално предателство, а корумпираните за предатели до седмо поколение…
2) Направете най-високо платени и най-уважавани следните три професии – на военните, на учителите и на лекарите …
Голда МЕИР,
5-й премьер министр Израиля,
министр внутренних дел Израиля,
министр иностранных дел Израиля,
министр труда и социального обеспечения Израиля,
урожденная киевлянка Голда Мабович (по мужу – Меерсон)
Фейсбук