ИМАЛИ СМЕ НЕЗАКОННА ДЪРЖАВА!!!!

Grigor Lilov

Всички са
МИСИРКИ! МИСИРКИ! МИСИРКИ-ИИИИИ!!!!!!!
******От 1997 насам всички закони и решения на парламента, всички държавни решения и такива на кабинета, всички държавни документи са подпечатвани с невалиден печат! *******
.
Конституционните автори на премиера Борисов (проф. Близнашки и министър Данаил Кирилов) предлагат:
***** новият герб на страната да е щит с лъв на тъмночервено поле.
.
Да, ама не!
Нищо не предлагат – това си е гербът според сегашната ни Конституция.
???!!!
.
Значи предлагат като нов сегашния.
Да, ама не! Сегашният герб, който предлагат, е стария.
???!!!
.
Защо стария?.
Защото сегашният ни герб не е с един лъв, а с три лъва, Два от тях придържат щит, на който е третия лъв.
Това стана с промени, гласувани и одобрени от Народното събрание през 1997 г.
Ама защо в Конституцията пише друго?!
???!!!
.
Майко мила!
Как така?.
Защото въпреки гласуваните промени в Конституцията си стои записан стария герб: онзи до 1997 г. – с един лъв.
???!!!
.
Откачихте ли? И аз!
Накрая разбрах станалото и ще обясня!
**** През 1991 г депутатите гласуват герб на България – лъв върху щит с червено поле
***** През 1997 г. се гласува нов герб – два лъва държат щит с трети лъв върху него (осъвременен вариант на този на царство България)
.
Ама пропускат да впишат тази промяна в Конституцията
____________________________
И вече 23 години на никой не му прави впечатление, вкл. и на правната мисъл в България, вкл. и на видните конституционалисти, че неизвестно защо новият герб от 1997 г. не е записан в Конституцията!
_____________________________
Не ви се вярва – ами отворете сайта на Народното събрание, където в пълен блясък свети Конституцията!
(давам скрийншот)
.
Там член 164 описва валиден-невалиден герб, който е бил свидетелство за българска държавност до 1997 г.
В официалния текст, в официалния сайт на Нардото събрание на Република България!
Във валидния текст на Конституцията, който важи досега въпреки промяната на герба
.
Новият от 1997 г. не е описан.
Мисирки!
Пропуснали са, забравили са да впишат промяната в Конституцията.
Или нарочно са го направили.
За да могат винаги да върнат старото, понеже новото е …. незаконно!!!
.
И в двата случая е страшно!
Следователно от 1997 г. насам:
**** всички закони, международни договори, решения на Народното събрание;
**** всички постановления, правилници, наредби, подписани договори с др. държави на Министерския съвет;
**** всички решения на Конституционния съд
и т.н. и т.н. , и т.н., и т.н., и т., и…
.
ОТ 1997 ГОДИНА НАСАМ СА НЕЗАКОННИ, ПРАВНО НИЩОЖНИ, НЯМАТ СИЛА
Защото печата с три лъва, който не е записания в Конституцията с един лъв няма законна сила. Все едно сте подпечатали документ с невалиден печат, с фалшив печат.
______________________________
Имали сме незаконни изборни резултати, незаконни парламенти, незаконни премиери, незаконни закони, незаконна дейност на държавните органи…
Дори личните ви документи са незаконни…
______________________________.
.
ИМАЛИ СМЕ НЕЗАКОННА ДЪРЖАВА!!!!
НЕЗАКОННА ЗНАЧИ, ЧЕ НЕ СМЕ ИМАЛИ ДЪРЖАВА!!!
.
М И С И Р К И-ИИИИИ СТЕ!!!!
ВСИЧКИТЕ!

Снимка на Grigor Lilov.
Снимка на Grigor Lilov.
Снимка на Grigor Lilov.