Нарушено ли е екологичното законодателство в Догансарай

Dimitar Naydenov

Във връзка с материал на Биволь от вчера и публикувани в него кадри от Парк Росенец искам да попитам новоназначения без конкурс и в нарушение на нормативната уредба на устройствения правилник, и кодекса на труда директор на РИОСВ – Бургас дали това БРЕГОУКРЕПВАНЕ, което виждаме е минало задъжителната процедура по ОВОС, като дейност попадаща както в защитена зона “Бакърлъка”, съгласно ЗБР, така и в т. 10 (м) от Приложение 2 към чл. 93 от ЗООС.
Ако не е, то към редицата закононарушения с незаконно строителство в района на Доган сарай трябва да се добави и нарушаването на екологичното законодатество.

https://bivol.bg/dogansarai-beton-skali.html