Ченгетата може да се хванат за гушите заради обещаните награди

Гневни служители на МВР изпратиха писмо до вътрешния министър Христо Терзийски, с което го алармират за недомислица, която поражда напрежение между полицаите с несправедливо раздаване на парични награди. 

От текста научихме, че Христо Терзийски е изпратил до структурите на ведомството писмо №8121р-13832/12.08.2020 по чл. 37 от Закона за МВР, с което заповядва изготвянето на предложения за индивидуални парични награди на служителите, участвали пряко в опазване на обществения ред по време на битката срещу коронавируса. Заповедта на Христо Терзийски е създала напрежение, защото се оказало, че на награждаване подлежат и онези униформени, които са охранявали протестите.

Затова и ченгетата с основание питат каква е връзката между „…опазване на обществения ред по време на дейности по предотвратяване на разпространение и/или ограничаване на последиците от Covid-19” от една страна и „командироване в гр. София и участие в охраната на протести” от друга?

Униформените настояват да научат и по какви критерии и по чие разпореждане служители на Главна дирекция „Гранична полиция”, работещи на терен, са изключени от обхвата на горецитираната заповед, след като ежедневно на инструктажите им се поставят задачи, свързани с дейности по предотвратяване разпространението на коронавируса?

Според цитираните данни само в рамките на 4 месеца за втори път се появява такова напрежение между служителите за пари.

Авантаж по https:otupor.com