Ще понесат ли отговорност за действията/ бездействията служители на МВР, нарушили законовите изисквания

Albena Belyanova

На 08.09.2020 г. подадох до министъра на вътрешните работи заявление за достъп до обществена информация. От Решението, с което ми се предоставя достъп до заявената от мен информация, се установява следното:

Служители и лица извън МВР не са осъществявали охрана на мероприятия и овладяване групови нарушения на обществения ред от 09.07.2020 г. до 08.09.2020 г., т.е. всички татуирани, небръснати, със странни знаци по униформите, били и влачили граждани лица са служители на МВР.

МВР е длъжно да спазва Наредба № 8121з-418 от 14 март 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на МВР, т.е. използването на бокс, като помощно средство е в нарушение на Наредбата.

При използване на химически вещества, Наредбата задължава органите на МВР да отцепят незабавно обгазения район до края на поразяващото действие на химическите вещества и да предприемат мерки за извеждане и оказване помощ на пострадалите лица, което на 02.09.2020 г. не бе направено

В МВР следва да се използват само утвърдени от министъра на здравеопазването химически вещества. Кои са те ще отговори министърът на здравеопазването.

Ще понесат ли отговорност за действията/ бездействията служители на МВР, нарушили законовите изисквания, предстои да разберем.

Снимка на Albena Belyanova.
Снимка на Albena Belyanova.
Снимка на Albena Belyanova.
Фейсбук
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!