Властта си призна лъжите за небивалите успехи пред ЕС

Това разказва властта на нашите партньори от Запада. Признава си го, понеже парите са според нуждата.
У нас представя същата картина през розово стъкло.
Съществено е изоставане по отношение на покритието със скоростни пътища спрямо ЕС – покритието с автомагистрали и скоростни пътища е едва 0.006 км/кв. км, първокласните пътища са 14.7%, а автомагистралите едва 3.7%. от общата дължина на републиканската пътна мрежа.
*** Около 1/3 от републиканската пътна мрежа остава с лошо качество на пътната настилка. Към 2015 г. степента на завършеност на отсечките от основната ТEN-T мрежа в страната възлиза на едва 50%, което е петият най-нисък резултат в рамките на ЕС.
*** „Публичните разходи за образование като процент от БВП са 3.6% за 2018 г. при средно 4.6% за ЕС. България е на 83-то място в света и 26-о място в ЕС по показателя качество на образователната система в изследването Global Competitiveness Report 2017-2018 на Световния икономически форум, като за последните десет години страната влошава представянето си с 19 позиции.
*** Включените деца в образование и грижи в ранна детска възраст са 83.9% за 2018 г. при 95.4% средно за ЕС. 47% от 15-годишните младежи у нас са функционално неграмотни, 46.5% са с постижения под критичния праг в областта на науката, а 44.4% са с недостатъчно ниво на умения по математика, като изоставането спрямо ЕС е повече от двойно във всички области на изследването PISA 2018.
*** Едва 29% от населението притежават поне основни умения в
областта на цифровите технологии (57% средно за ЕС)”.

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=22512

Григор Лилов, Фейсбук

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3350768618372387&set=a.144293872353227&type=3&theater