На думи свирепа битка, а в действителност ФАРСЪТ ВАСИЛ БОЖКОВ-ЧЕРЕПА

Би трябвало Васил Божков-Черепа да тържествува заради отменените запори на фирмата му „Ню Геймс”
Но в профилите му в социалните мрежи няма дори буквичка за решенията на Административния съд в София.
Единственото обяснение за такова мълчание е „Да не разлайваме кучетата!”
Да не ги разлайваме, за да не се разбере!
Какво да не се разбере?
Това, че одисеята „Васил Божков” започна като фарс, продължава като фарс и мога да се подпиша и с двете си ръце – ще завърши като фарс.
.
ФАКТИТЕ:
.
1.
Черепа избяга от България на 26 януари. От летище София излетяха едновременно два самолета, както написах тогава – личния му „Гълфстрийм” в посока към Дубай и личната му „Чесна” в посока към … Москва. Според мен отговорът на въпроса накъде е тръгнал и къде в действителност се намира Васил Божков остава спорен.
2.
Три дни по-късно, след като олигархът духна, прокуратурата се втурна да обискира офиси и му повдигна обвинения. Но не наложи незабавен запор на дяловете му в капитала на притежаваните от него дружества.
3.
Едва след бягството на олигарха се издава Постановление № Р-22222520000357-039-002 за налагане на обезпечителни мерки, понеже за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г., кредитният оборот по сметка 7020 – приходи от продажби е в размер на 444 497 028.00 лева, а декларираните приходи от продажби с ГДД за 2017 г. са в размер на 219 216 581.74 лева. С оглед на тези данни органите по приходите са приели, че е налице разминаване в стойността на декларираните приходи – 225 280 447 лева.
4.
Над половин месец по-късно след бягството най-сетне Държавна комисия по хазарта издава Акт за установяване на публично държавно вземане № 3, за публични държавни вземания – държавни такси за лого игра Държавна такса в Национална лотария- Моментни в размер на 34 850790,46 лева и лихви в размер на 12 764399,13 лева/ общ размер на задължението 47 615 189,59 лева. Издава и Акт за установяване на публично държавно вземане № 4, с който търси задължения за довнасяне в размер на 188 199 519,65 лева и лихва за забава в размер на 34 991 384,81 лева. Допуснато е предварително изпълнение – т.е. налагане на запори.
5.
Почти месец по-късно след бягството – на 21 февруари, тези запори май изглежда са били наложени он НАП.
6.
Написах, че „май изглежда” налагането на запорите.
Защо?
Както отбелязва единият от двата съдебни състава (цитат): „На следващо място липсват и доказателства за това дали запорът на банковите сметки в посочените търговски банки е наложен, защото по делото се съдържа само доказателства за изпращане на запорното съобщение до „Ю. България“, но няма доказателства, че запорът е реално наложен.”. Другият съдебен състав може би срамежливо премълчава изясняването на факта дали са наложени от НАП или не в действителност запорите.
7.
Единият съдебен състав отбелязва в своето решение, че въпреки изпратеното му съобщение за делото представител на прокуратурата въобще не се явил. Другият съдебен състав грижливо избягва да спомене въобще прокуратурата и нейната роля в тези съдебни процеси.
.
РЕЗУЛТАТИТЕ
.
А.
Обвиненията към олигарха бяха повдигнати едва след бягството му. Т.е. след дълж-качулка.
Б.
ВРЕМЕТО ДО НАЛАГАНЕ НА ЗАПОРИТЕ Е БИЛО ПРЕДОСТАТЪЧНО, за да може да се изпразнят всички банкови сметки, всички касети в трезорите, да се приберат парите, дадени на доверително управление, да се продадат едни и други активи и всички суми от тези операции да се изпратят в чужбина. Т.е. милиардерът не е бил лишен дори от този относително скромен за състоянието му четвърт милиард.
В.
Не е ясно дали въобще запорите са били наложени ефективно или само са останали на хартия – като свидетелство за уж някаква дейност на държавата.
Г.
За никакви 700 милиона лева не става дума, както ни обясняваха от държавните институции – вижда се по съдебните решения.
Д.
Прокуратурата, която орева светът как се бори с олигарсите-престъпници, се оказа напълно безучастна към съдебните процеси за съдбата на тези стотици и стотици милиони. И самата тя не пожела да наложи запори.
Е.
Според съдебните решения ревизиите, актовете и постановленията на НАП и Държавната комисия по хазарта са били съставени набързо, по бланкетен образец и без мотиви.
Ж.
Направено е, както се казва и невъзможното, рано или късно Васил Божков-Черепа да осъди държавата в европейския съд заради немотивирани решения. Или смехотворни – например се претендира неплатен корпоративен данък върху приходите от талоните при условие, че събираната такса за лотарии е алтернативна – т.е. не се дължи данък, ако се плаща такса.
.
ИЗВОДИТЕ
.
Конфронтирайки се публично за пред публиката и за пред партньорите ни от Запада (които всъщност поискаха подгонването на самозабравили се олигарси), реално всякакви държавни институции от всички власти са си партнирали и партнират и в момента с Васил Божков-Черепа.
Това обяснява защо той разказваше и разказва всякакви приказки, но и досега не е представил нито един сериозен документ или свидетелство кое и как е било с подкупите, което да може да свърши някаква работа в съда.
Дистанцирането на прокуратурата от съдбата на тези стотици милиони, отказът й да присъства на заседанията на двата съдебни състава и да защити държавния интерес, отказът й тя да наложи запорите подсказва също за двойна игра – първата за пред електората, а втората – за Задкулисието.
.
Това е фарс.
Отмяната на запорите е поредно действие в него. Вероятно след тези редове и съответния натиск от партньорите на България сагата и със запорите, и със самия олигарх ще получи поредно развитие.
Със заложени купища подводни мини в нея, както се случи досега.
Вижда се, че Васил Боков продължава да тегли и осребрява най-печелившите талони – онези под прикритие за стотици и
стотици милиони, които услужливо му подава държавата.
.
И един доскорошен финансов министър, един шеф на Държавната комисия по хазарта, един шеф на НАП също извадиха този щур късмет със съдебните решения. Защото ако правомерността на тези стотици и стотици милиони беше потвърдена от съда, те нямаше как да не попаднат под ударите на закона, нямаше как да им се осигури алибито – най-малкото щяха да ги засъдят за проявено престъпно нехайство, довело до щети за стотици милиони.
Фейсбук